• Bình Phước: Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phải nhạy bén, tích cực, khách quan

  Bình Phước: Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội phải nhạy bén, tích cực, khách quan

  (TG)-Năm 2018, hoạt động nắm bắt và định hướng DLXH của Bình Phước cần tiếp tục đổi mới theo hướng nhạy bén, tích cực, khách quan, dự báo đúng tình hình và tham mưu xử lý hiệu quả. Theo đó, cộng tác viên DLXH phải nắm bắt và định hướng DLXH: về các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các tình huống phát sinh từ việc thực tiễn.

 • Phú Yên: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

  Phú Yên: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

  Điều tra, nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội là công việc rất quan trọng góp phần giúp cho các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra dư luận xã hội

  Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra dư luận xã hội

  (TG) -Ngày 7/12/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho khoảng 200 đồng chí là cộng tác viên dư luận, cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh và cấp huyện.

 • Lạng Sơn: Triển khai thực hiện tốt công tác dư luận xã hội

  Lạng Sơn: Triển khai thực hiện tốt công tác dư luận xã hội

  (TG)- Xác định công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có vai trò quan trọng, năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dư luận xã hội; chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội;

 • Bắc Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2017

  Bắc Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2017

  (TG)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội.

 • Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

  Hoà Bình: Đẩy mạnh công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh

  (TG) - Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý và trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Công tác nắm bắt dư luận xã hội thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 • Thừa Thiên Huế: Chủ động xử lý những sự kiện nhạy cảm

  Thừa Thiên Huế: Chủ động xử lý những sự kiện nhạy cảm

  (TG)- Ngày 24/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10/2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 • Lạng Sơn: Hướng dẫn triển khai điều tra dư luận xã hội

  Lạng Sơn: Hướng dẫn triển khai điều tra dư luận xã hội

  (TG)-Ngày 04/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên việc triển khai điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 • Quảng Ngãi: 100% các huyện, thành phố có tổ nắm bắt dư luận xã hội

  Quảng Ngãi: 100% các huyện, thành phố có tổ nắm bắt dư luận xã hội

  (TG)-Sau 01 năm tỉnh Quảng Ngãi triển khai kế hoạch 26-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. Đến nay tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập một lực lượng gồm 20 cộng tác viên cấp tỉnh. 

 • Lạng Sơn: Tăng cường tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

  Lạng Sơn: Tăng cường tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận xã hội

  (TG)- Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng định kỳ. 

 • An Giang: Công tác dư luận xã hội giúp hoàn thiện chính sách

  An Giang: Công tác dư luận xã hội giúp hoàn thiện chính sách

  (TG) - Sáng 18-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên dư luận xã hội, có 60 đại biểu tham dự là cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

 • Thừa Thiên Huế: Nắm bắt dư luận xã hội về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

  (TG)-Ngày 02/03, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh định kỳ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 • Bình Thuận: đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

  Bình Thuận: đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

  (TG)- Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội phải được đổi mới, khắc phục tính hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng: Bám sát tình hình thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị; phản ánh đầy đủ các luồng thông tin dư luận xã hội, đồng thời đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy của thông tin; đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng trước khi ban hành, triển khai thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

 • Mỗi người dân là một ''cảm biến xã hội''

  Mỗi người dân là một ''cảm biến xã hội''

  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cần coi mỗi người dân là một ''cảm biến xã hội'' để thu thập được nhiều nhất ý kiến của nhân dân. Việc tiếp xúc cử tri, nhân dân của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng là một kênh để tiếp nhận ý kiến của nhân dân.

 • Hà Tĩnh: Tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội

  Hà Tĩnh: Tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội

  (TG) Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. Đó là yêu cầu của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh  - Nguyễn Xuân Thọ trong buổi hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 12/2016 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức vào chiều ngày 30/11/2016.