An Giang: Công tác dư luận xã hội giúp hoàn thiện chính sách

 

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương; ngày 30-8-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Đề án số 01-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới. Theo Đề án, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh gồm 35 người; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện là 25 người. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cộng tác viên dư luận xã hội; phương thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội; hình thức báo cáo, phản ánh thông tin dư luận xã hội; quyền lợi của cộng tác viên dư luận xã hội;...

Thời gian qua, công tác nghiên cứu, nắm bắt, thông tin định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở An Giang được tăng cường. Thông qua việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị định hướng công tác tuyên truyền và phản ánh tình hình dư luận xã hội định kỳ hằng tháng; đặc biệt thông qua hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời phản ánh tình hình mà dư luận bức xúc, quan tâm. Đó là kênh thông tin để tiếp nhận những phản ánh từ địa phương, cơ sở, qua đó làm tham mưu cho các cấp, các ngành phát huy những mặt tích cực, có giải pháp xử lý những mặt còn hạn chế và định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng thời, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện các cuộc điều tra xã hội học, qua đó giúp cho cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng kịp thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, ban hành các kế hoạch, nghị quyết thực hiện chủ trương, chính sách và định hướng dư luận xã hội...

Việc quan tâm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm trang bị thêm kỹ năng, kinh nghiệm để thực hiện công tác chuyên môn, qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng.

Quốc Hùng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.