Trà Vinh: Nâng cao chất lượng công tác triển khai, tuyên truyền nghị quyết của Đảng

Đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Bồi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, có 12 ý kiến tham luận, thảo luận của lãnh đạo các địa phương, đơn vị. Các tham luận nhận định cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm củng cố và kiện toàn số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên – tuyên truyền viên; quan tâm phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo vào công tác tuyên truyền; điều chỉnh, biên soạn đề cương tuyên truyền đồng thời lựa chọn phương thức tuyên truyền phù hợp với trình độ, nhận thức, thị hiếu của các nhóm đối tượng. Công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào đời sống; đưa nhiệm vụ kinh tế - xã hội đạt chỉ tiêu, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền.

Ý kiến của các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn và một số bất cập: một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; chưa phát huy hết vai trò người có uy tín, ảnh hưởng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, do đó gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào có đạo; trình độ, năng lực của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế, nhất là ở chi, tổ hội; kinh phí phục vụ cho việc tuyên truyền miệng còn hạn chế, chưa đáp ứng công tác tuyên truyền v.v...

Hội thảo cũng thống nhất đề xuất, chỉ ra những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết cho đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới: các cấp ủy đảng và người đứng đầu chú trọng xây dựng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, nhất là báo cáo viên cấp cơ sở; chỉ đạo công tác tuyên truyền một cách nghiêm túc, chặt chẽ, tránh tình trạng triển khai qua loa, hình thức và khoán trắng cho các đoàn thể, nhất là ở các chi, tổ hội; cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp nhận thức, nhu cầu của đối tượng; cần đầu tư kinh phí, trang bị thiết bị, tài liệu, thực hiện chế độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tuyên truyền thuận lợi, hỗ trợ cho người học nghị quyết; chú trọng công tác tập hợp, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, nhân dân vùng dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, ảnh hưởng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện công tác tuyên truyền v.v...

Nguyễn Văn Dũ


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.