Quảng Nam: Tuyên truyền và vận động nhân dân giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Chín, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy Đông Giang.

Hội thảo đã đánh giá những mặt được, những kinh nghiệm, mô hình hay, hiệu quả, cũng như những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thực hiện sắp xếp, bố trí dân cư, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xã thuộc 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Xác định đây là nội dung quan trọng, là mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của tỉnh Quảng Nam đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trong thời gian qua, nhiệm vụ này đã được cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhờ đó, đã tạo ra những chuyển biến khá tích cực, nhất là việc triển khai các chính sách và huy động, lồng ghép các nguồn lực của nhà nước và xã hội để thực hiện hiệu quả mục tiêu sắp xếp, bố trí dân cư, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhất là khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phương chưa thật sự quyết liệt. Công tác điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa sát thực tế. Một số chính sách, dự án sắp xếp, bố trí dân cư, giảm nghèo đầu tư còn dàn trải, chồng chéo, chưa hiệu quả, việc hỗ trợ còn mang tính bình quân. Người dân trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo để được hỗ trợ.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận và ý kiến thảo luận tìm các biện pháp phù hợp, mô hình hiệu quả và kinh nghiệm hay để tuyên truyền và vận động nhân dân các huyện miền núi thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, bố trí dân cư, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đã rút ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quan trong này.

Hội thảo là cơ sở để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và nâng cao đời sống người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn bộ nội dung Hội thảo sẽ được tổng hợp, biên tập, in ấn trong tập "Bản tin Tuyên giáo chuyên đề" để làm tài liệu tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. 

Hữu Thiên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.