Vĩnh Long bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác nội chính và phòng chống tham nhũng


Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương triển khai 10 chuyên đề gồm: Tổng quan về nội chính và công tác nội chính Đảng; Tổng quan về tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng; Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; Côngtác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng về hoạt động của cơ quan nội chính; Công tác lãnh đạo, chỉ dạo của cấp uỷ đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Công tác tiếp dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Xây dựng đề án, thẩm định các đề án về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Tham gia về công tác cán bộ và việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định; Công tác tổng hợp, báo cáo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Quản lý, theo dõi địa bàn và nghiệp vụ đi công tác cơ sở.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng vừa là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, vừa là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn, phức tạp. Trong thời gian qua, Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, từ đó bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặc dù vậy, trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục; vì thế việc tổ chức hội nghị bồi dưỡng và cập nhật kiến thức lần này nhằm giúp các đại biểu thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức thực hiện nhiẹm vụ, cũng như việc quán triệt các nội dung cơ bản về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng cho các cấp uỷ Đảng trực thuộc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp là báo cáo viên của hội nghị, đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam của Ban Nội chính Trung ương đã giúp cho đại biểu có cái nhìn tổng quan về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, hiểu rõ các cơ quan chuyên trách cũng như những chức năng, nhiệm vụ chính của công tác nội chính theo quy định. Đồng chí Phan Bá cũng đánh giá cao sáng tạo của tỉnh Vĩnh Long khi thành lập các Tổ nội chính ở các địa phương, đã giúp cấp uỷ, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cho biết, có nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng đã học hỏi kinh nghiệm này của tỉnh Vĩnh Long.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…