Vĩnh Long: tăng cường công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên

Đại biểu tham dự Hội nghị
Đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có 50 BCV cấp tỉnh, 287 BCV cấp huyện, 800 BCV cấp cơ sở và trên 2.000 tuyên truyền viên. Trong năm 2016, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, sự nhiệt tình, năng nỗ trong tham mưu thực hiện của ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, nên đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Đã tổ chức được 88 hội nghị báo cáo viên, có 5.536 lượt đại biểu dự. Từ đó, hệ thống chuỗi rễ tiếp tục triển khai được 182.565 cuộc tuyên truyền miệng về: chỉ thị, nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng xã nông thôn mới, thời sự trong nước và quốc tế, biển, đảo, biên giới quốc gia,... cho 6.712.417 lượt người nghe.

Về công tác tuyên truyền biển, đảo, với nhiệm vụ được phân công đại diện cho Tỉnh ủy Vĩnh Long và Bộ Tư lệnh Hải quân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Nhà máy X55 Hải quân ký kết và tổ chức thực hiện cơ bản các nội dung của kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016, như: phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hoạt động dân vận trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao,… đáp ứng cơ bản yêu cầu đề ra.

Phát biểu xung quanh vấn đề phối hợp tuyên truyền biển, đảo, Đại tá Hồ Thanh Tùng nhấn mạnh đến việc nâng cao hiểu biết về vấn đề biển, đảo cho thế hệ trẻ của tỉnh Vĩnh Long, nhất là lực lượng học sinh phổ thông, sinh viên cao đẳng, đại học; đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi tổ hội ở cơ sở, để tuyên truyền rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân. Trong năm 2017, hai đơn vị sẽ tiếp tục ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tập trung vào việc tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng báo cáo viên và tăng cường cử báo cáo viên của Nhà máy X55 Hải quân đến tuyên truyền tại các địa phương của tỉnh Vĩnh Long,…

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa thống nhất cao với phát biểu của Đại tá Hồ Thanh Tùng và lưu ý, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cần tích cực tham mưu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn diện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và kịp thời sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết có liên quan trong năm 2017. Cần quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động báo cáo viên, nhất là ở cấp cơ sở. Trong quá trình hoạt động tuyên truyền miệng, cần thực hiện thông tin hai chiều, nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội, để kịp thời định hướng tư tưởng. Phân công, điều động, tạo điều kiện cho báo cáo viên hoạt động, nhất là các báo cáo viên ít có điều kiện hoạt động và quản lý, sử dụng hiệu quả các tư liệu, tài liệu thông tin thời sự.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…