Can Lộc, Hà Tĩnh: Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại hội nghị, cán bộ cốt cán toàn huyện được quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới NQ/TW.

Hội nghị cũng triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và hướng dẫn viết bài thu hoạch.

Để thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện, sau hội nghị, các địa phương, đơn vị sẽ tiến hành thảo luận tại tổ, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ huyện chỉ đạo cơ sở có trách nhiệm tham dự và chỉ đạo các địa phương, đơn vị đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện sẽ phải tiến hành viết bài thu hoạch theo tinh thần của nội dung các nghị quyết./.

Hoàng Long

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…