Cần Thơ: Hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2020

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới được bắt đầu vào năm 2012 đến nay, lãnh đạo thành phố đã tiến hành quán triệt sâu rộng cho cả hệ thống chính trị và người dân tập trung xây dựng nông thôn mới từng bước vững chắc, hiệu quả, không chạy theo số lượng, phong trào mà chủ yếu là nâng cao mức sống của người dân nông thôn. 

Nhờ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự linh hoạt, sáng tạo trong lồng ghép các nguồn vốn của các ngành, các cấp cùng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và người dân xây dựng nông thôn mới, đến nay kết cấu hạ tầng nông thôn của thành phố Cần Thơ đã có nhiều thay đổi rõ nét: Hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt cho người dân được đầu tư khang trang, đáp ứng cơ bản yêu cầu lưu thông hàng hóa, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo sinh khí phấn khởi. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đi lại cho người dân, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế hợp tác có hiệu quả được nhân rộng, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Các chính sách khuyến khích đầu tư kinh tế nông thôn phát triển sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn cũng được chú trọng thực hiện, qua đó, chuyển dịch theo hướng dịch vụ, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, hệ thống trường học toàn thành phố được đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2017, thành phố Cần Thơ công nhận thêm 8 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 119/189 trường. 

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, đến hết 6 tháng đầu năm 2017, Cần Thơ hiện có 20/36 xã và 1/9 huyện (huyện Phong Điền) đạt chuẩn nông thôn mới; 16 xã còn lại đã thực hiện được 653 tiêu chí trong tổng số 720 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 14 tiêu chí. 

Ông Nguyễn Anh Thùy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, tuy công tác xây dựng nông thôn mới của thành phố tính đến thời điểm hiện tại đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn tồn tại một số “điểm nghẽn” khiến tiến độ thực hiện của chương trình chưa thực sự như mong muốn. 

Đó là việc vận động nguồn lực tại địa phương và doanh nghiệp tham gia còn khó khăn; nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới hiện nay không nằm trong danh mục được Trung ương trợ cấp nên đầu tư cho xã hội còn ít, tiến độ đầu tư hạ tầng nông thôn còn chậm; chỉ tiêu thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao gây khó khăn trong việc thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch; một số công trình có nguồn vốn lớn và lồng ghép nhiều nguồn, thời gian xây dựng kéo dài nên thu thập số liệu chưa được cụ thể; nhận thức của người dân về nông thôn mới chưa đồng đều. Đây là những "nút thắt" cần được quan tâm, hợp lực tháo gỡ trong giai đoạn 2017 – 2020 sắp tới. 

Năm 2018, thành phố Cần Thơ phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt được bình quân/xã trên địa bàn thành phố là 18 tiêu chí; phải có ít nhất có 7 xã đạt 19 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Từ định hướng này, các huyện và xã trên địa bàn thành phố đã sớm xây dựng kế hoạch cho công tác xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn sắp tới; mục tiêu là hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên toàn thành phố vào năm 2020. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố Cần Thơ trong xây dựng nông thôn mới. Trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2017–2020, Thứ trưởng lưu ý lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các Sở, ngành hữu quan tập trung đổi mới, ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế và cụ thể của từng địa phương. Đặc biệt, cần tập trung kêu gọi và huy động nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế, y tế, thể thao, giáo dục. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cũng yêu cầu thành phố Cần Thơ bám sát các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng nông thôn mới, để làm tốt hơn công tác phối hợp trong các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp của thành phố. Qua đó khắc phục các tiêu chí mà thành phố đang gặp khó khăn. Đặc biệt là cần thường xuyên báo cáo, tham mưu và đóng góp, trao đổi về công tác thực hiện với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương./. 

Hồng Giang/TTXVN 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.