Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở

Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn - Thanh Hóa) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.
Cán bộ, công chức xã Nga Thắng (Nga Sơn - Thanh Hóa) trao đổi nghiệp vụ trước khi đi cơ sở.


Chiều 21/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương (Lớp thứ hai năm 2016). Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tới dự lễ bế giảng.

Trong thời gian 3 tuần, các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện của 54 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự lớp học đã được nghe và cùng trao đổi, thảo luận 18 chuyên đề, 4 báo cáo kinh nghiệm thực tế và tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Qua Lớp Bồi dưỡng, các Bí thư cấp ủy cấp huyện đã tiếp thu một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ; được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng . Các chuyến đi thực tế giúp cho các bí thư cấp ủy nắm bắt được tình hình, thực tiễn của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, về đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cải cách hành chính và tinh giản biên chế... C ác Bí thư cấp ủy đã trao đổi các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm, nắm vững quy trình cơ bản tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác của địa phương.

Trước yêu cầu của thực tiễn và nhu cầu của các địa phương, đơn vị trong cả nước, việc tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trở về địa phương, hành trang thu hoạch được sau 3 tuần học tập và rèn luyện tại mái trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sẽ được các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương khóa XII vào cuộc sống./.


PVGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.