Đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ cho cán bộ, chức sắc tôn giáo

Các đại biểu được nghe Tiến sỹ, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần trình bày những nội dung cơ bản về lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam; truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trên vùng đất Nam Bộ… 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Trương Minh Thống nhấn mạnh buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc của tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử khoa học và thực tiễn. Qua đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; chủ động nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Ông Trương Minh Thống đề nghị mỗi cán bộ, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực tuyên truyền về lịch sử vùng đất Nam bộ cho các tầng lớp dân cư, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

Các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc, chức sắc, tín đồ các tôn giáo vùng đất Tây Nam Bộ trải qua 300 năm đã liên kết thành khối thống nhất. Đây là sản phẩm quý báu được nhiều thế hệ vun đắp, bảo vệ và phát huy, được Đảng và Nhà nước trân trọng./.

TTX

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 20

Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tuần 20

(TG) - Cuộc thi trắc nghiệm tuần 20 không có cá nhân nào dự đoán chính xác con số 2.453 lượt người trả lời đúng tất cả các đáp án. Căn cứ vào Thể lệ cuộc thi, 3 cá nhân Nguyễn Văn Thanh (Nghệ An), Nhữ Anh Nghiệp (Gia Lai), Nguyễn Lương Đức (Quảng Nam) đã may mắn đạt giải cuộc thi tuần qua với con số dự đoán sát nhất và thời gian tham gia thi sớm hơn.