Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 10/12, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. 

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với Đoàn, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Năm 2016, Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nổi bật đã ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 Nghị quyết chuyên đề và các chỉ thị… 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp TP Hà Nội. Triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ Nghị quyết 39 Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đáng chú ý là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, củng cố xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố. 

Trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, đến nay thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 Trưởng phòng, ban; 143 Phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; giảm 27 Ban Quản lý dự án, 2 Quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban Quản lý dự án và Quỹ. Tại các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành phương án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sau sắp xếp dự kiến giảm được 128 đầu mối đơn vị. 

Vấn đề tinh giản biên chế: Khối các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội dự kiến hết năm 2017 giảm 69 biên chế so với hiện nay. Khối cơ quan chính quyền giảm 704 hợp đồng có chỉ tiêu đã tồn tại nhiều năm, giải quyết 159 trường hợp theo Nghị định 108. Năm 2016 giảm 1,5% biên chế công chức được giao, đối với viên chức kiên quyết không tăng biên chế, chỉ tăng lĩnh vực y tế, giáo dục theo mức quy định của Trung ương. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá: Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức đúng đắn, chín chắn, thông suốt, tư tưởng tiến công; quyết tâm cao; trong quá trình làm có nhiều nỗ lực; phương pháp làm có trọng tâm, trọng điểm. N hưng Hà Nội thực hiện vẫn chưa đồng đều; rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức chưa đủ thời gian làm; tập trung nhiều vào đơn vị sự nghiệp nhưng y tế, giáo dục, nông nghiệp chưa rõ. Đ ồng chí yêu cầu thời gian tới, Hà Nội tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa trong xây dựng hệ thống chính trị. Trên nguyên tắc giảm đầu mối, tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, phân cấp, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương đã cùng thành phố phát hiện và đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ để Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị được thực hiện thành công. Thay mặt Đảng bộ Hà Nội, đồng chí tiếp thu ý kiến của Đoàn và hứa sẽ hoàn thiện các công việc Bộ Chính trị yêu cầu. 

Sau buổi làm việc, Ban Tổ chức Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, về công tác tổ chức bộ máy biên chế, công tác cán bộ và tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các văn kiện của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Thủ đô Hà Nội thành địa phương gương mẫu, đi đầu cả nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị./. 

Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.