Công tác thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hình ảnh Bình Thuận

        
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, đồng thời đáp ứng yêu cầu định hướng thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế… ngày 21/10/2016, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 376-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Trong thời gian qua, tại Bình Thuận, công tác quảng bá các thông tin về du lịch, các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ra nước ngoài còn hạn chế, cơ hội đầu tư thông qua hoạt động thông tin đối ngoại chưa được phát huy. Một số cơ quan đơn vị, địa phương chưa nhận thức vai trò của thông tin đối ngoại nên chưa được quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức.

Việc triển khai tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại và tuyên truyền công tác đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên các Kênh truyền hình đối ngoại như VTV4, VTC10 còn ít, mặt khác do múi giờ tại các nước khác nhau nên khi phát sóng trên kênh truyền hình đối ngoại, cán bộ và nhân dân trong tỉnh chưa xem được, đồng thời kinh phí đầu tư cho truyền hình đối ngoại còn khó khăn.Hệ thống các trạm truyền thanh cơ sở hiện nay đã xuống cấp, chưa được đầu tư trang thiết bị dẫn đến triển khai công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền về biển, đảo, phân giới cắm mốc có lúc, có nơi còn chậm, còn thiếu.

Hằng năm, Bình Thuận đều tổ chức tập huấn công tác Thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và người phát ngôn của các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố. Tổ chức thành công Hội thảo nâng cao hoạt động Thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn năm 2016, do ông Lê Văn Nghiêm - Cục trưởng Cục thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông làm báo cáo viên.

Phối hợp với Kênh truyền hình đối ngoại VTC10 sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền quảng bá tỉnh Bình Thuận trên Kênh truyền hình VTC10 với 02 chương trình: Về thăm Phú Quý và Hòn Rơm điểm hẹn (phát sóng lần thứ nhất v từ ngày 22-24/11/2016 và phát sóng lần thứ hai vào ngày 11/11/2016 và ngày 13/11/2016); qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin quảng bá hình ảnh đất nước và con người Bình Thuận, giới thiệu cơ hội đầu tư và tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thị xã La Gi, diễn ra từ ngày 8/9 đến ngày 11/9/2016. Cuộc triển lãm đã diễn ra an ninh, an toàn, đúng thời gian, đạt yêu cầu mục đích đề ra; lượt khách tham quan triển lãm thống kê là 4.800 lượt người. Tại huyện Tuy Phong, triển lãm diễn ra từ ngày 05/10 đến ngày 08/10/2016, đã thu hút khoảng 4.420 lượt người đến tham quan, tìm hiểu.

Tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc trên phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Chuyên mục Thông tin đối ngoại trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở bằng nhiều hình thức đã cập nhật, chuyển tải các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và đưa tin các hoạt động của lãnh đạo tỉnh cũng như của các sở, ngành và địa phương hợp tác và giao lưu với các nước trên thế giới...

Ngoài ra, một số đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại như: Công an tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác bảo vệ, nắm bắt tình hình, quản lý hoạt động của 96 đoàn, 428 người thuộc các cơ quan ngoại giao, tổ chức phi chính phủ, đài truyền hình nước ngoài đến địa phương; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên Đài Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận; Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất bản tài liệu quảng bá tìm năng và cơ hội đầu tư, viện trợ quốc tế; Sở Công thương thực hiện quảng bá hình ảnh, thông tin các sản phẩm lợi thế của tỉnh trên Báo Bình Thuận.  

Năm 2016, nhận thức về tầm quan trọng của thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn ở các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố được cải thiện hơn; công tác thông tin đối ngoại được chú trọng hơn nhiều so với những năm trước. Để công tác Thông tin đối ngoại trong năm 2017 đạt kết qủa cao hơn, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Thuận đã xác định các nhiệm vụ chủ yếu đó là: Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xây dựng Quy chế quản lý công tác thông tin đối ngoại; triển khai kế hoạch Thông tin đối ngoại năm 2017 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 về Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 3737/BTTTT-TTĐN ngày 25/10/2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp tục phối hợp với Kênh truyền hình đối ngoại VTC10 sản xuất và phát sóng chương trình tuyên truyền quảng bá tỉnh Bình Thuận trên Kênh truyền hình VTC10; tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại 02 địa phương trong tỉnh;Thực hiện tuyên truyền có hiệu quả về thông tin đối ngoại, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền biển, đảo của tỉnh Bình Thuận.

Tổ chức tập huấn công tác phát ngôn và thông tin đối ngoại cho lãnh đạo và Người phát ngôn các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cập nhật danh sách người phát ngôn năm 2017 lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Thông tin đối ngoại trung hạn của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015-2017 theo Kế hoạch 1421/KH-UBD ngày 25/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các địa phương giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tích cực đối với các đoàn phóng viên nước ngoài, các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức nước ngoài vào hoạt động, làm việc tại Bình Thuận./.

Tô Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình ThuậnGửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

Báo chí đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà

(TG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Báo chí sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đồng hành và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới của nước nhà…