Bình Thuận: công tác tuyên truyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội


Năm 2016, tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, xung đột khủng bốcó chiều hướng lan rộng. Ở trong nước diễn ranhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021,…

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đạt nhiều kết quả tích cực; đã tham mưu vàhướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền kịp thời các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh nổi bật của đất nước, địa phương, giúp cho các ban, ngành, đoàn thể và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và các cơ quan báo chí triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Nổi bật trong công tác tuyên truyền năm 2016 là đã thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; công tác bảo đảm quốc phòng- an ninh và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021;Triển khai Kế hoạch liên ngành số 205-/KHPH-LN về thực hiện Quy chế phối hợp số 205/QC-PHHĐ về việc phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bình Thuận trong công tác tư tưởng, văn hoá (giai đoạn 2016 – 2020).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng các cơ quan trong ngành tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh nỗ lực tuyên truyền việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn dân cư đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn) các cấp cũng đã tham mưu cấp ủy địa phương, đơn vị chỉ đạo lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền khá sâu rộng về tình hình an ninh, chủ quyền biển, đảo, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Qua tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn dân cư ngày càng vững chắc. Niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với lực lượng vũ trang ngày càng nâng cao. Công dân ngày càng thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ. Đặc biệt, việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền,giáo dục, phát động thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(nay là việc học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Thực hiện kế hoạch số 2208/KH-BTLV3-BTGTU, ngày 20/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển tại tỉnh Bình Thuận và triển khai Kế hoạch số 08-KH/BTGTU ngày 22/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các cuộc sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo năm 2016; phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 07 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo ở các địa phương, đoàn thể, gồm: thành phố Phan Thiết, huyện đảo Phú Quý, huyện Tuy Phong và Tỉnh Đoàn, có 1.350 người dự, đối tượng là cán bộ xã, phường, thôn, khu phố, đoàn viên, thanh niên, chủ phương tiện tàu thuyền, lao động biển và thân nhân lao động biển.

Tuy nhiên,việc nắm bắt hoạt động tuyên truyền ở các địa phương, ngành, đoàn thể chưa thực hiện thường xuyên, chưa sâu sát nên việc đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân còn hạn chế; Sự phối hợp giữa các đơn vị trong khối Tuyên giáo với các ngành, địa phương nắm tình hình và xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộmcó lúc chưa kịp thời;công tác tuyên truyền phát hiện, nhân điển hình học tập những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt chưa nhiều, tính thuyết phục chưa cao nên hiệu quả tác động qua hoạt động tuyên truyền còn thấp; việc phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân chưa được các cấp, các ngành, địa phương chú ý đúng mức.

Bước sang năm mới, năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là: Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; gắn với tuyên truyền việcthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Định hướng nội dung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; các vấn đề, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2017. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; theo dõi thông tin, kiến nghị xử lý đối với vấn đề xã hội bức xúc của nhân dân được dư luận xã hội quan tâm và phản ánh trên báo chí.Đẩy mạnhtuyên truyền vềnhiệm vụ xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”./.                                      
Tô Long 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.