Lào Cai: sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới năm 2016


Đây là một con số ấn tượng so với mặt bằng trung các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc. Để đạt được kết quả này trong năm 2016 Lào Cai đã có một số cách làm mới, phù hợp với thực tiễn.

Chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả. 

Thứ nhất, về nhóm nhiệm vụ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2016, tỉnh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động từng ngành, từng lĩnh vực, ưu tiên đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; chú trọng vấn đề dự báo tình hình thời tiết để lựa chọn cây con phù hợp gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại năng xuất cao. Toàn tỉnh hiện nay có trên 542ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2016 đạt 293,8 nghìn tấn (tăng 10.571 tấn so với cùng kỳ). Từ những kết quả trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tình từ 34,3% năm 2015 xuống còn 27,41% năm 2016.

Thứ hai, vấn đề phát triển giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nổi bật. Trong năm 2016, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 623km đường giao thông nông thôn (đạt 126% so với kế hoạch giao năm 2016).

Thứ ba, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn được chú trọng thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giữ gìn vệ sinh, xử lý đúng quy định đối với chất thải, rác thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thông qua các mô hình như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, làm mới nhà vệ sinh, mô hình “nhà sạch vườn đẹp”…Từ những chỉ đạo và hành động quyết liệt, trong năm 2016, các địa phương đã vận động nhân dân xây dựng  được trên 6.900 nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 4.600 chuồng trại chăn nuôi, 179 mô hình nhà sạch vườn đẹp.

Thứ tư, việc xây dựng nếp sống văn hóa giữ gìn bản sắc dân tộc được thực hiện đồng bộ gắn với việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình này. Trong năm 2016, nhiều công trình văn hóa thể thao cấp tỉnh được hoàn thiện, đưa vào khai thác góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân như Nhà văn hóa trung tâm, Thư viện tỉnh, Rạp chiếu phim tỉnh, Bảo tàng tỉnh, khu liên hợp thể thao tỉnh…

Thứ năm, công tác giữ gìn an ninh trật tự nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan chuyên môn đã đề xuất và chỉ đạo thực hiện các mô hình  bảo vệ an ninh trật tự như “ thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “điểm sinh hoạt tôn giáo bình yên”, “Dòng họ tự quản”…

Xây dựng và thực hiện mô hình “Thôn kiểu mẫu”, “Thôn nông thôn mới”. Đây là cách làm mới của Lào Cai được thực hiện thí điểm tại 196 thôn trong tỉnh. Với 15 tiêu chí và 28 chỉ tiêu, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều do nhân dân thực hiện như: thu nhập, hộ nghèo, vệ sinh môi trường, chuồng trại hợp vệ sinh, đường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp… việc thực hiện đã đạt kết quả khả thi. Trong năm 2016, các thôn đã xây dựng được 875 nhà vệ sinh đạt chuẩn, 925 chuồng trại chăn nuôi, hình thành mới 122 mô hình phát triển sản xuất. Qua đánh giá, đã có 17 thôn đạt chuẩn “Thôn kiểu mẫu”, 62 thôn đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới”. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai thông qua thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp cùng sự đồng thuận và chủ động thực hiện của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2016 của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kết quả công tác xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh./.

Phùng Nam Trung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.