Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Đảng  bộ khối các cơ quan Trung ương”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định: Tiếp nối truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay đã và đang tiếp tục khẳng định là một trong những đảng bộ trực thuộc Trung ương giữ vai trò, vị trí then chốt trong hệ thống chính trị, với tâm thế của người dẫn dắt, hạt nhân lãnh đạo, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, đảng viên cao cấp của Đảng và Nhà nước gương mẫu, trong sạch, đi đầu giữa lời nói và việc làm, lấy mục đích phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trong toàn  bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, chất lượng lãnh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, được phản ánh toàn diện trên các mặt của công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đổi mới theo hướng sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở, nhất là ở chi bộ đảng; công tác xây dựng chi bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ được đẩy mạnh và có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Hoạt động kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm kỷ luật Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các các cấp ủy Đảng với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Buổi tọa đàm khoa học nhằm góp phần làm rõ, khắc phục những tồn tại, hạn chế còn tồn tại trong công tác của Đảng ủy Khối, đồng thời, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sạch về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại buổi tọa đàm, các đại  biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý tham dự tọa đàm tập trung, phân tích một số nhóm vấn đề như sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nội hàm khoa học về mô hình, tổ chức, bộ máy của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược và công tác cán bộ của các ngành, cơ quan, đơn vị. Từ đó, chỉ ra và làm rõ những mặt phù hợp, những mặt chưa phù hợp trong thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.

Thứ hai, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong các cơ quan Trung ương để nâng cao chất lượng thực sự trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh trực diện với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, đã làm rõ nội hàm về mặt khoa học mối liên hệ giữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng với hoạt động thanh tra công vụ của các cơ quan Nhà nước. Hiệu quả thực sự của việc ngăn ngừa, cảnh tỉnh các vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức. Đồng thời, phát hiện điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh những hành động đẹp, những tấm gương đẹp trong các cơ quan Trung ương.

Thứ tư, nâng cao vai trò của các đoàn thể trong việc góp ý xây dựng Đảng, phản biện chính sách, pháp luật của Nhà nước; lý luận và thực tiễn về nhiệm vụ tăng cường và đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong sinh hoạt Đảng, trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; vai trò của lực lượng trí thức trẻ là đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả thực chất hoạt động phối hợp giữa Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Kết quả buổi tọa đàm là những đóng góp thiết thực vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ  Khối, nâng cao thực chất nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thu Hằng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận Ấn Độ về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dư luận học giả và báo chí Ấn Độ đã có những đánh giá cao về chuyến thăm, cũng như bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ trong thời gian từ ngày 2 - 4/3 vừa qua.