Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh, Phó Trưởng ban Thi đua – khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong giai đoạn 2014 - 2016, chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước của Thành phố đã tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là nhận thức của đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua đối với vai trò của công tác tuyên truyền, tổ chức phong trào thi đua của thành phố.


Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, có sức lan tỏa trong nhiều tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; kịp thời phát hiện và các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng.


Theo Ban Thi đua – khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố đã chú trọng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tuyến tin bài, chương trình phát sóng với nhiều thể loại trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, tập trung vào các điển hình trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, các điển hình sáng kiến; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng… Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình mới, cách làm hay được giới thiệu và nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố.


Nhấn mạnh vai trò của công tác phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới cần quan tâm tới việc nhân rộng các cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt gắn liển với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.


Theo bà Thân Thị Thư, việc lựa chọn cá nhân, tập thể để biểu dương, nhân rộng phải có sự thẩm định, đánh giá toàn diện để tạo sự thuyết phục và sức lan tỏa trong cộng đổng. Ngoài ra, công tác khen thưởng phải được thực hiện kịp thời, trong sáng, làm đòn bẩy để mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.


Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2018 với các đoàn thể, đơn vị thông tin trên địa bàn thành phố./.


Xuân Anh/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.