Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ sẽ p hối hợp tổ chức tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội ; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức nghiên cứu, định hướng nội dung và xây dựng các bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ; đ ấu tranh chống các luận điệu phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, khảo sát thực tế trên địa bàn Hà Nội , kết hợp với công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Cùng với đó , hai bên sẽ phối hợp cung cấp thông tin trong nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, các ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên.

Nội dung hợp tác cuối cùng là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Hà Nội là một địa phương đặc biệt, là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị, một trung tâm văn kinh tế - xã hội lớn và là đầu mối giao lưu văn hóa của quốc gia.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, Hà Nội đang phải đối mặt với những vấn đề lớn về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng… Vì vậy đòi hỏi phải tiếp cận với công tác lý luận và công tác thực tiễn.

Hiện nay, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ thuộc loại lớn nhất so với các địa phương trên cả nước với chất lượng đảng viên cao, tập trung nhiều lãnh đạo lão thành, am hiểu sâu sắc tình hình đất nước. Do vậy, Hà Nội chính là nơi cung cấp nguồn lực tốt nhất cho công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn của cả nước.

Ông Phùng Hữu Phú cũng cho biết, Hội đồng lý luận Trung ương là cơ quan không lớn nhưng là đầu mối tập hợp những trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của cả nước. Trong hoạt động, Hội đồng luôn lấy tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội với Hội đồng lý luận Trung ương những năm qua đã giúp cho Hội đồng lý luận Trung ương có những cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về phía thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, những năm qua, Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng tự hào trên mọi lĩnh vực. Có được điều đó một phần nhờ sự giúp đỡ, gợi mở của Hội đồng lý luận Trung ương. Chính vì thế, Hà Nội muốn củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, góp phần thiết thực giải quyết các bài toán khó đang đặt ra với Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung./.

Mai Linh/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra sôi động, báo chí nước nhà đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thách thức, tiếp tục khởi sắc về số lượng, loại hình báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử... với hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, hấp dẫn.