• Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

  Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại

  (TG)-Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu –Đông năm 1947 là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; tôn vinh những đóng góp hy sinh của quân và dân Việt Nam nói chung, quân và dân Việt bắc nói riêng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, đúc kết những bài học hữu ích, phát huy tinh thần vầ sức mạnh của chiến thắng Việt Bắc trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

 • Họp báo công bố danh sách 87 nông dân xuất sắc và gương mặt 30 năm đổi mới

  Họp báo công bố danh sách 87 nông dân xuất sắc và gương mặt 30 năm đổi mới

  Sáng 5/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo công bố danh sách 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017, 24 gương mặt 30 năm đổi mới đất nước ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giới thiệu Chương trình truyền hình trực tiếp “Tự hào Nông dân Việt Nam” lần thứ 5. 

 • Khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  Khai giảng lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  (TG)-Đánh giá cao tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, vị trí cong tác đặc thù, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị nói chung; đồng thời, xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cuộc sống, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện.

 • Bình Thuận: tthiết thực từ hoạt động của Cựu chiến binh

  Bình Thuận: tthiết thực từ hoạt động của Cựu chiến binh

  (TG)- Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống... 

 • Hợp tác quốc phòng góp phần ổn định biên giới Việt-Trung

  Hợp tác quốc phòng góp phần ổn định biên giới Việt-Trung

  Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 là chương trình hợp tác quốc phòng lớn, là sáng kiến giúp hiện thực hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương và nhân dân hai bên khu vực biên giới Việt-Trung nói riêng.

 • Bình Thuận: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

  Bình Thuận: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

  (TG)-Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy ở Bình Thuận đã được nâng lên về nhiều mặt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu của tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy. Nhiều tổ chức đảng không ngừng được củng cố.

 • Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng đang được cụ thể hóa mạnh mẽ trong thực tế

  Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm, khuyết điểm của một số tổ chức Đảng, đảng viên; trong đó có nhiều đảng viên là cán bộ cấp cao đương chức và đã nghỉ hưu. Những khuyết điểm của các tập thể, cá nhân là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan. 

 • Phát huy tinh thần Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

  Phát huy tinh thần Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

  (TG)-Ngày 22/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 19 người; ông Đoàn Văn Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017-2022. 

 • Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương

  (TG)-Sau ba tuần nghiên cứu, các học viên đã được bổ sung kiến thức mới về lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm về lãnh đạo, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai nhiệm vụ của người bí thư cấp ủy cấp huyện trong bối cảnh hiện nay.

 • Dấu ấn trong phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

  Dấu ấn trong phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)- Với những phẩm chất của đội ngũ đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập tại cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, các cấp bộ đoàn trong Khối luôn xác định việc tổ chức các hoạt động thanh niên tình nguyện phải gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của từng đối tượng thanh niên; tăng cường các hoạt động tình nguyện chuyên sâu, có hàm lượng trí tuệ cao, có tính định hướng, dẫn dắt, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên cống hiến và trưởng thành.

 • Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận Mác- Lênin ở Việt Nam

  Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận Mác- Lênin ở Việt Nam

  (TG)- Nghiên cứu sự tồn tại, phát triển các tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa trong thế giới hiện đại là một trong những yêu cầu cơ bản, cấp bách đối với chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng, đối với Chủ nghĩa Mac- Lênin và các lĩnh vực khoa học chính trị nói chung. Đó còn là yêu cầu cơ bản, cấp bách của việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành giảng viên lý luận Mac- Lênin, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam. Đó là khẳng định của PGS,TS Đỗ Công Tuấn, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu lên tại Hội thảo khoa học “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay” được tổ chức vào sáng 22/9 tại Hà Nội.

 • Thiết thực từ Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân

  Thiết thực từ Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân

  (TG)-Ưu điểm của Hội thi lần này là đã gắn tuyên truyền phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân khu vực phía Bắc

  Khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cấp toàn quân khu vực phía Bắc

  (TG)- Nét mới của hội thi năm nay là nội dung tập trung tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình theo 6 nội dung phong cách Hồ Chí Minh gồm: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

 • Đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Hải Dương

  Đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Hải Dương

  Ngày 16/9, tại thành phố Hải Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt các trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ nhất năm 2017. Tham dự buổi gặp có 69 trí thức là các Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân và các nhà khoa học đầu ngành ở nhiều lĩnh vực. 

 • Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

  Nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp

  (TG)-Từ ngày 27/3/2013- 2/7/2015, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức 6 lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp với tổng số cán bộ tham gia học tập là 511 đồng chí.