• “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững”

  “Văn hóa và con người Ninh Bình trong phát triển bền vững”

  (TG)- Hội thảo là một trong những bước đi cơ bản đầu tiên kết nối các cơ quan khoa học ở Trung ương với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp ở Ninh Bình để cùng nhau nghiên cứu, suy ngẫm và trao đổi, làm sáng tỏ hơn những vấn đề đang được đặt ra trong thực tiễn phát triển của Ninh Bình. Kết quả của Hội thảo thực sự mang lại những đóng có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và thiết thực.

 • Israel-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác và phát triển hơn nữa

  Israel-Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác và phát triển hơn nữa

  Sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và Việt Nam, nhiều tiềm năng và thế mạnh của hai nước vẫn chưa được tận dụng triệt để, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.

 • “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”

  “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”

  (TG)- Cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước” là một công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khẳng định nhiều giá trị về mặt lý luận, tổng kết đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn 30 năm đổi mới của tỉnh, nhằm đóng góp, bổ sung nghiên cứu lý luận của Đảng.

 • Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh, bền vững

  Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh, bền vững

  UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”.

 • Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn

  Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn

  (TG)-Theo thông tin từ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành đoàn trong cả nước, ngay trong tuần đầu Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ và các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn, hội trong thực tế cuộc sống.

 • Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

  Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

  Ngày 8/3, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 • Thiết thực kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

  Thiết thực kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

  (TG)- Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển với nhiều thành tựu đạt được tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. Đây là cơ sở vững chắc, là niềm tin, động lực lớn để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra; quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 • Ninh Bình tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững

  Ninh Bình tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững

   (TG)- 25 năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng,  phát huy truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của quê hương, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 • “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”

  “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”

  Ngày 5/3 tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban an toàn giao thông quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”.

 • Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2017

  Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2017

  (TG)- Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, làm đẹp cảnh quan, mỹ quan Thủ đô trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

 • Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)- Việc Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề trong toàn Đảng bộ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đòi hỏi trách nhiệm rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp ủy đảng các cấp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  Chiều 1/3, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2016, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2018.

 • Góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới

  Góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới

  (TG)-Tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng hai Báo cáo tư vấn; tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn để góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước mắt là góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

 • Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) -Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 • Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản tài liệu tuyên truyền.