• Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh, bền vững

  Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh, bền vững

  UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Xây dựng các điểm điển hình về giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”.

 • Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn

  Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn

  (TG)-Theo thông tin từ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành đoàn trong cả nước, ngay trong tuần đầu Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ và các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động đoàn, hội trong thực tế cuộc sống.

 • Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

  Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

  Ngày 8/3, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 • Thiết thực kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

  Thiết thực kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình

  (TG)- Kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa rất lớn, đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển với nhiều thành tựu đạt được tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh. Đây là cơ sở vững chắc, là niềm tin, động lực lớn để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra; quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 • Ninh Bình tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững

  Ninh Bình tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh và bền vững

   (TG)- 25 năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng,  phát huy truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của quê hương, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 • “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”

  “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”

  Ngày 5/3 tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban an toàn giao thông quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”.

 • Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2017

  Vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2017

  (TG)- Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, làm đẹp cảnh quan, mỹ quan Thủ đô trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô.

 • Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  (TG)- Việc Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ban hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề trong toàn Đảng bộ thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đòi hỏi trách nhiệm rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp ủy đảng các cấp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

  Chiều 1/3, Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2014 - 2016, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2018.

 • Góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới

  Góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới

  (TG)-Tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo chỉ đạo Tiểu ban Kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng hai Báo cáo tư vấn; tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lớn để góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trước mắt là góp phần chuẩn bị tốt các Đề án trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

 • Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) -Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 • Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  Tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  (TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản tài liệu tuyên truyền.

 • Phát động thi tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam

  Phát động thi tranh cổ động tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam

  Ngày 28/2, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/T W của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

 • Quan hệ Việt Nam​-Nhật Bản: Đối tác chiến lược toàn diện

  Quan hệ Việt Nam​-Nhật Bản: Đối tác chiến lược toàn diện

  Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp nhất từ trước đến nay, tin tưởng về chính trị, tăng cường hợp tác và hỗ trợ kinh tế, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Đó là nhận định chung được lãnh đạo hai nước đưa ra khi đánh giá về mối quan hệ đã có bề dày gần 45 năm phát triển.

 • Đà Nẵng: Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

  Đà Nẵng: Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả

  Thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án… trên cơ sở thống nhất nhận thức rõ về sự cần thiết của việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả.