Chữa "bệnh thành tích" trong đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Những chuyển biến tích cực

Đảng bộ xã Suối Bạc có 12 chi bộ, trong đó có sáu chi bộ thôn, ba chi bộ trường học, một chi bộ y tế, một chi bộ quân sự và một chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước. Theo chỉ đạo của Huyện ủy, công tác đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Bí thư Đảng ủy xã So Minh Chiến cho biết: Đảng bộ 5 năm liền (2011 - 2015) đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM). Quan điểm của Đảng ủy xã là đánh giá nghiêm túc, xếp loại cuối năm đúng chất lượng.

Làm thế nào để khi tổ chức đó được đánh giá TSVM phải thật sự nổi bật, thấy được trách nhiệm cần phải tiếp tục phấn đấu vươn lên. Ngoài căn cứ theo hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã sớm xây dựng kế hoạch, thang điểm đánh giá cụ thể theo đặc thù từng chi bộ. Qua phân loại năm 2016, có sáu chi bộ đạt TSVM (chiếm 50%); năm chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 41,67%); một chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 8,33%). So với hai năm trước, công tác này tại xã Suối Bạc có chuyển biến rõ rệt, theo hướng thực chất hơn.

Cà Lúi là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Sơn Hòa, đồng bào phần lớn là dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn. Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có bảy chi bộ thôn, một chi bộ cơ quan, bốn chi bộ đơn vị sự nghiệp, một chi bộ quân sự. Đảng bộ xã xây dựng cụ thể các tiêu chí xếp loại, đánh giá phù hợp với từng loại hình, từng cơ sở, đồng thời thực hiện chấm điểm theo thang điểm cụ thể. Kết quả đánh giá phân loại chi bộ năm 2016, có sáu chi bộ đạt TSVM (chiếm 46,15%); bảy chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 53,85%). Trong tổng số 163 đảng viên có 18 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 11,04%; 125 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 76,69%; hoàn thành nhiệm vụ là 20 đồng chí, chiếm 12,27%. Đồng chí Đỗ Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sơn Hòa, người được phân công theo dõi địa bàn xã Cà Lúi nhận xét: Công tác xếp loại đánh giá ở đây khá nghiêm túc. Hằng năm, khi các chi bộ gửi bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại lên, Đảng ủy xã đánh giá, thẩm định lại khá chặt chẽ, bài bản dựa trên cơ sở theo dõi phong trào và việc xử lý các vấn đề ở cơ sở của từng tổ chức đảng. Căn cứ theo từng tiêu chí, có sự tham gia của các ban chuyên môn, đoàn thể để bảo đảm tính chính xác, công bằng. Trong những năm 2014-2015, qua tự xếp loại, 100% chi bộ đều tự xếp loại TSVM, nhưng Đảng ủy xã qua thẩm định đánh giá lại, rút gần 15% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ đó khắc phục được tình trạng chạy theo thành tích, danh hiệu kiểu "cào bằng" như những năm về trước.

Sơn Hà là xã được chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Phú Yên. Đảng bộ xã có 12 chi bộ trực thuộc với 184 đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2016, có sáu TCCSĐ đạt TSVM, sáu TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Thanh thẳng thắn nhìn nhận: Các chi bộ có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã có bước chuyển biến trong việc quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất. Tuy nhiên, công tác xây dựng TCCSĐ vẫn còn những hạn chế. Một số chi ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, buông lỏng chức năng lãnh đạo, kiểm tra và giám sát; việc đánh giá chưa bám vào các nội dung, tiêu chí để đánh giá đúng thực chất, chính xác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn yếu, việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị còn hạn chế, có nơi cấp ủy còn lúng túng, bị động, chưa kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở...

Đồng chí Võ Ngọc Thơ, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy ngoài việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện còn gợi ý kiểm điểm đối với 29 tập thể, 11 cá nhân đảng viên có những khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy và các ban liên quan thực hiện tốt vai trò của mình, tổ chức thẩm định chặt chẽ, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Kết quả đánh giá, xếp loại được thông báo lại để các TCCSĐ biết, có kế hoạch phấn đấu điều chỉnh. Cụ thể trong năm 2016, trong tổng số 34 TCCSĐ được đánh giá, TSVM có 13 đơn vị, chiếm 38,24%, giảm 13,33% so với năm 2015. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 12 đơn vị, chiếm 35,29%, tăng 20% so năm 2015. Hoàn thành nhiệm vụ có chín đơn vị, chiếm 26,47%. Một số TCCSĐ tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng qua thẩm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ công nhận mức hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số đảng viên được đánh giá chất lượng là 2.440 đồng chí, có 13 đồng chí phải phân loại lại từ hoàn thành xuất sắc xuống hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ có 21 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,86%, tăng 50% so với năm 2015.

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh

Đồng chí So Minh Chiến cho biết: Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên dựa trên bốn tiêu chí rõ ràng: phẩm chất chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Nhưng đi vào kiểm điểm đánh giá, xếp loại lại không đơn giản vì tâm lý nể nang, ngại va chạm. Nếu không thật sự nghiêm túc, việc đánh giá mang nặng cảm tính. Nhìn vào bản kiểm điểm đảng viên hằng năm, ai cũng nói tốt nhiều hơn. Ra kiểm điểm thì ngại đồng chí mình, ngại cấp trên, khó thấy điểm yếu để khắc phục, sửa chữa...

Theo đồng chí Võ Ngọc Thơ, để khắc phục "bệnh thành tích" trong công tác này, người đứng đầu cần bám sát thực tiễn để đánh giá đúng thực chất, đồng thời đề cao những người dám nói thẳng, nói thật trong góp ý, phê bình và tự phê bình. Cần cụ thể hóa tiêu chí ở từng vị trí, việc làm cụ thể; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát để làm cơ sở xếp loại. Thời gian tới, Huyện ủy Sơn Hòa sẽ thực hiện nhiều biện pháp như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trình Kế/Nhân dân

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.