Giữ gìn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho muôn đời sau

Các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức liên tiếp, sôi động trong suốt năm 2017, với nhiều hình thức phong phú và có ý nghĩa sâu sắc, để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông dày công gây dựng và vun đắp, được kế thừa, phát huy bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng, nhân dân hai nước và trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Những hoạt động kỷ niệm đó có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm và ý thức bảo vệ, giữ gìn và phát huy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào cho muôn đời sau. Thành công của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 cũng góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai Ðảng, hai nước đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước, cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhấn mạnh, kết quả và tinh thần của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Trong những năm tới, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi hai nước phải phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình triển khai chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, đưa mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai Nhà nước; các tuyên bố chung Việt Nam - Lào; tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, bảo đảm định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, coi trọng việc trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; phát huy tinh thần của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thành công của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 có ý nghĩa toàn diện và sâu sắc, là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Trước sau như một, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hồng Hạnh/Nhân dân

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.