Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
 
Tối 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016) và trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đến dự còn có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ; cùng hơn 3.000 hội viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội… Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng. 
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, không quản ngại gian khổ, hy sinh kiên cường, đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên nước nhà tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, cùng với các thế hệ cha anh, góp phần lập nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng hào hùng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. 
 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng thời gian qua; chúc mừng các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Chủ tịch nước biểu dương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển tích cực, phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực của tuổi trẻ. Hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành, mang lại diện mạo mới cho phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả..., tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đối với hội viên, thanh niên. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. 
 
Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần chú trọng tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng các hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi thanh niên. Hội cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có lòng yêu nước, yêu chế độ, yêu gia đình, sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Một số nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên; tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên; cổ vũ, lôi cuốn thanh niên với tinh thần “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến”, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ.  Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thanh niên Việt Nam luôn thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc ngày càng hùng cường, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn 
 
Tại Lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tuyên dương, trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 80 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây là những sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tiểu biểu; thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi; các doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý trẻ xuất sắc; các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp cho công tác Hội; những thanh niên Việt Nam tiêu biểu đang công tác, học tập, sinh sống ở nước ngoài; các cán bộ Hội, hội viên ưu tú đang công tác tại cơ sở. Đây là những bông hoa đẹp nhất của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
 
Các cấp bộ Đoàn, Hội đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp 

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, qua khảo sát thì nhu cầu khởi nghiệp của thanh niên hiện nay là rất lớn, nhiều đối tượng thanh niên từ sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ... đều có mong muốn khởi nghiệp. Trong đó, vấn đề thanh niên quan tâm nhất hiện nay là mong muốn được hưởng những cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước, tiếp cận được các nguồn vốn cũng như nguồn lực xã hội. 

Trong những năm vừa qua, các cấp bộ Đoàn, Hội tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, rất nhiều thanh niên đã được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ. Nguồn vốn giải ngân hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội do Đoàn, Hội quản lý đạt trên 15.000 tỷ đồng. Với nguồn vốn và sự hỗ trợ đó, nhiều thanh niên đã sử dụng có hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 

Là một thanh niên nông thôn khởi nghiệp thành công với mô hình dịch vụ nông nghiệp, anh Dương Văn Thu, Chủ nhiệm Hợp tác xã thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế Hin Lò (xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, Yên Bái) đã sớm nhận ra rằng, ở vùng miền núi, thanh niên khởi nghiệp có xuất phát điểm thấp vốn ít, trình độ, kiến thức khoa học kỹ thuật gần như không có… nếu làm ăn đơn lẻ, không có sự hỗ trợ sẽ rất khó phát triển. 

Vì vậy, với mong muốn kết nối những thanh niên có khát vọng khởi nghiệp, từ năm 2009, anh Dương Văn Thu đã đề xuất với Hội Liên hiệp Thanh niên xã Yên Thắng hỗ trợ và thành lập Hợp tác xã thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế Hin Lò nhằm gây dựng phong trào khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số. Mỗi năm, hợp tác xã đều đứng ra tổ chức các chuyến tham quan, học hỏi trực tiếp ở các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Yên Bái; khảo sát tìm hiểu nhu cầu thị trường, đầu ra tiêu thụ cho các loại nông sản, thực phẩm. Nhờ đó, đến nay, hợp tác xã có 15 hội viên thường xuyên sinh hoạt. Mỗi hội viên đều là những thanh niên có mô hình kinh tế doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Anh Dương Văn Thu chia sẻ, những hỗ trợ của các tổ chức Đoàn, Hội, đặc biệt với thanh niên nông thôn, vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp tạo nguồn vốn quan trọng ban đầu mà còn cổ vũ, kết nối những người trẻ có khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và quê hương. 

* Đổi mới tư duy về nghề nghiệp, việc làm trong thanh niên 

Khởi nghiệp là một quá trình nhiều rủi ro, khó khăn, nhất là đối với những người trẻ vừa thiếu kinh nghiệm, kỹ năng và cả nguồn vốn. Bên cạnh đó, còn những nguyên nhân đến từ tư duy về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên Việt Nam khiến phong trào khởi nghiệp chưa đạt được kết quả mong đợi. 
"Trong nhiều năm qua, cản trở lớn nhất trong khởi nghiệp là tư duy về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên. Trong khởi nghiệp đối diện với nhiều rủi ro. Do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng từ gia đình, xã hội, hiện nay vẫn tồn tại tư duy trong một bộ phận giới trẻ ngại khó, ngại khổ, không mong muốn, nỗ lực khởi nghiệp, chỉ muốn một công việc ổn định sau khi ra trường " - anh Nguyễn Phi Long đánh giá. 
Do đó, theo Bí thư Trung ương Đoàn, để có phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, trước hết phải thay đổi tư duy nhận thức về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên hiện nay. Quá trình hội nhập quốc tế tạo nên sự cạnh tranh lớn về việc làm, thu nhập ngay tại Việt Nam, do đó cần tạo được "làn gió" khởi nghiệp, tự tạo việc làm trong các bạn thanh niên. Anh Nguyễn Phi Long mong muốn vai trò của Đoàn, Hội sẽ giúp đổi mới tư duy về nghề nghiệp, việc làm; cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên. 

* Sẽ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 

Nhằm hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong thanh niên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết, trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

Chương trình nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên. Bên cạnh là huy động về tài chính, kết nối các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. 

Các tổ chức Đoàn, Hội sẽ có những chương trình hỗ trợ cụ thể với từng đối tượng thanh niên như: tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cho sinh viên; hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp cho thanh niên nông thôn; hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập cho doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên. 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long mong muốn chương trình này sẽ góp phần hỗ trợ để tạo lên một làn sóng mới về khởi nghiệp trong thanh niên Việt Nam./.

TG tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Ban Bí thư họp đánh giá thực hiện Chỉ thị 16 về tổ chức Tết Mậu Tuất

Sáng 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư đã họp phiên đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018, nghe báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.