• Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chống lại sự tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên

  Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chống lại sự tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên

  (TG)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

 • Gần 3.000 kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi Quốc hội

  Gần 3.000 kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi Quốc hội

  (TG)- Đại đa số cử tri, nhân dân cả nước tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước...Bên cạnh đó, cử tri, nhân dân vẫn còn những băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề như kinh tế đất nước phát triển chưa thực sự bền vững, năng suất lao động còn thấp và tăng chậm; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm; tình trạng ô nhiễm môi trường chưa có nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi...

 • Mỗi ngày nên một lần vào Đảng

  Mỗi ngày nên một lần vào Đảng

  Trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Cái mới của lần này là Trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

 • Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

  Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

  (TG)- Vấn đề khởi nghiệp, trong đó có thanh niên khởi nghiệp đang là câu chuyện thời sự - kinh tế của đất nước. Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều chương trình, chính sách cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

 • Dân vận – miệng nói, tay làm

  Dân vận – miệng nói, tay làm

  Trong tác phẩm "Dân vận" đăng trên báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949 với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào. Người kết luận: “ Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. 

 • Cháy mãi một tình yêu Hà Nội

  Cháy mãi một tình yêu Hà Nội

  Ngày này của 62 năm trước, từ năm cửa ô, những đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô, mở ra một kỷ nguyên mới cho mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Và Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954 là một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong lịch sử của dân tộc Việt Nam gắn với những bước chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội.

 • Truyền thống văn hiến, tình yêu Hà Nội và sức vươn của Thủ đô Anh hùng

  Truyền thống văn hiến, tình yêu Hà Nội và sức vươn của Thủ đô Anh hùng

  (TG)-Trên mảnh đất lắng hồn núi sông ngàn năm, lịch sử đã hun đúc truyền thống văn hiến, anh hùng và bao lần trào dâng cảm xúc hào hùng của chiến thắng khải hoàn. Tinh thần ngày Giải phóng Thủ đô cùng với tình yêu Hà Nội thấm đẫm trong mỗi người dân luôn giúp Ðảng bộ và nhân dân Hà Nội vượt qua khó khăn, cùng đoàn kết, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

 • Xây dựng nền nông nghiệp xanh

  Xây dựng nền nông nghiệp xanh

  Chiến lược phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta đã được đề cập đến trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo đó, nền nông nghiệp trong thời gian tới sẽ phải chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để hướng tới sự phát triển bền vững. 

 • Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  (TG) - Vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội đã có quá trình lịch sử liên tục, lâu dài. Tại Lễ truy điệu Người, trong Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc, đã khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch”; và những năm sau đó, khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập và làm theo gương Bác đã được toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực hiện.

 • Cụ Huỳnh Thúc Kháng- Tấm gương cao cả một chí sĩ yêu nước

  Cụ Huỳnh Thúc Kháng- Tấm gương cao cả một chí sĩ yêu nước

  (TG)- Là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đời Cụ Huỳnh là tấm gương sáng ngời về truyền thống hiếu học, nếp sống thanh cao, giản dị, không cầu danh lợi, trọng nghĩa, trọng tình, trọng chí lớn. Đó là một cuộc đời trí thức đã dùng văn chương, báo chí để tỏ lòng mình, chống lại cái hủ lậu, cổ động cho cái mới mẻ, phục vụ đồng bào, dùng nó để giáo dục, cảnh tỉnh đồng bào đồng thời tố cáo kẻ thù... Tư tưởng và hành động của cụ hòa đồng một cách sâu sắc trong các trước tác, trong cả nếp sống giản dị, nghiêm cẩn với mình, với người, với công việc của quốc gia.

 • Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước

  Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước

  (TG)- Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. TG xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

 • Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  (TG) - Đại hội XII của Đảng (1-2016) đã tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thành công nổi bật là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền, kết hợp đúng đắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Tuy vậy, Đại hội XII cũng thẳng thắn cho rằng: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”(5).

 • Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Trên những công trường xây dựng thủy điện tại tỉnh Hà Giang, hàng nghìn cán bộ, công nhân vẫn miệt mài, hăng say lao động trong ba ngày nghỉ Tết Độc lập. Họ tình nguyện ở lại công trường ở tỉnh vùng cao cực bắc vì mục tiêu bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, phát điện chính thức lên lưới điện quốc gia.

 • Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam Anh hùng, mỗi người con đất Việt như được tiếp thêm nghị lực, niềm tin, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Đại hội XII quyết định: “Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại? “Sớm” ở đây được hiểu là sớm nhất sau năm 2020 - Đây là một sự điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XI, vừa thể hiện quyết tâm cao vừa thể hiện cách nhìn thực tế hơn đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.