• Cụ Huỳnh Thúc Kháng- Tấm gương cao cả một chí sĩ yêu nước

  Cụ Huỳnh Thúc Kháng- Tấm gương cao cả một chí sĩ yêu nước

  (TG)- Là gương mặt tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là nhân vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nước của các chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đời Cụ Huỳnh là tấm gương sáng ngời về truyền thống hiếu học, nếp sống thanh cao, giản dị, không cầu danh lợi, trọng nghĩa, trọng tình, trọng chí lớn. Đó là một cuộc đời trí thức đã dùng văn chương, báo chí để tỏ lòng mình, chống lại cái hủ lậu, cổ động cho cái mới mẻ, phục vụ đồng bào, dùng nó để giáo dục, cảnh tỉnh đồng bào đồng thời tố cáo kẻ thù... Tư tưởng và hành động của cụ hòa đồng một cách sâu sắc trong các trước tác, trong cả nếp sống giản dị, nghiêm cẩn với mình, với người, với công việc của quốc gia.

 • Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước

  Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước

  (TG)- Nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. TG xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

 • Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  Từ Cách mạng Tháng Tám đến công cuộc đổi mới

  (TG) - Đại hội XII của Đảng (1-2016) đã tổng kết 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Thành công nổi bật là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền, kết hợp đúng đắn đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Tuy vậy, Đại hội XII cũng thẳng thắn cho rằng: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ”(5).

 • Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Tết Độc lập trên những công trình thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc

  Trên những công trường xây dựng thủy điện tại tỉnh Hà Giang, hàng nghìn cán bộ, công nhân vẫn miệt mài, hăng say lao động trong ba ngày nghỉ Tết Độc lập. Họ tình nguyện ở lại công trường ở tỉnh vùng cao cực bắc vì mục tiêu bảo đảm tiến độ thi công, sớm đưa các nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, phát điện chính thức lên lưới điện quốc gia.

 • Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Từ khát vọng thiêng liêng đến hiện thực cuộc sống

  Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam Anh hùng, mỗi người con đất Việt như được tiếp thêm nghị lực, niềm tin, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 • Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  Vượt qua nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, sớm thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

  (TG) - Đại hội XII quyết định: “Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại? “Sớm” ở đây được hiểu là sớm nhất sau năm 2020 - Đây là một sự điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XI, vừa thể hiện quyết tâm cao vừa thể hiện cách nhìn thực tế hơn đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

 • Vang mãi bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử

  Vang mãi bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử

  (TG)- 71 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, song âm hưởng hào hùng, trường tồn cùng lịch sử của Tuyên ngôn vẫn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị dân tộc và thời đại. Từ mùa thu năm 1945, bản Tuyên ngôn đó là mốc son mở ra một thời đại mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc; đã tạo lý, tạo thế và góp phần tạo ra lực lượng đồng tình, ủng hộ rộng rãi ở trong nước và trên thế giới đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

 • Học phí và cơ hội học tập

  Học phí và cơ hội học tập

  Càng gần đến năm học mới, vấn đề học phí càng được xã hội quan tâm.

 • Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

  (TG)- 71 năm trôi qua, nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng bài học lịch sử đó trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo luôn được Đảng ta coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được khơi dậy và phát huy trên tinh thần đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên trước hết; lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại...

 • Giá trị căn bản và độc đáo của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  Giá trị căn bản và độc đáo của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  (TG)-Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập tự do, bắt đầu một thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

 • Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên

  Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước tiến lên

  (TG)- Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016; thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và nỗ lực phấn đấu tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, giữ vững những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 • Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  (TG)-Ngày 25-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã ban  Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

 • Tăng cường biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

  Tăng cường biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết

  (TG)- Công điện của Thủ tướng ngày 7-8 về chống dịch sốt xuất huyết đã nhấn mạnh: yêu cầu UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở ban ngành và vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt là tại các công trường xây dựng, các dụng cụ chứa nước, khu dân cư.

 • Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam

  Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam

  (TG)- Nhân kỷ niệm nhân 55 thảm họa da cam ở Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành và đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở các địa phương trong cả nước đã đến thăm, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình nạn nhân  vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước

  Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước

  Sau tám ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XIV đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Kỳ họp diễn ra sau Cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5-2016 được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.