• Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, kế cận của Đảng

  Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, kế cận của Đảng

  (TG)- Thanh niên Cứu quốc, Đoàn quân Nam tiến, đến phong trào Thanh niên ba sẵn sàng, năm xung phong và giờ đây là Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè, Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh, v.v.. thực sự xứng đáng là “lực lư­ợng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh”, là “cánh tay phải và đội hậu bị vững mạnh” của Đảng. 

 • Người dân chưa bằng lòng với sự phục vụ của công chức

  Người dân chưa bằng lòng với sự phục vụ của công chức

  Chiều 22/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015. 

 • Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  Tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo, quản lý

  (TG) - Nắm bắt và khai thác những cơ hội lớn và vượt qua thách thức nhiều mặt đang đặt ra như một động lực, một trách nhiệm lớn của cán bộ các cấp, nhất là những người đứng đầu. Muốn vậy, cần sớm nhận thức đúng về một tầm nhìn mới và phương pháp mới trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, hoàn toàn khác với nhận thức, tư duy và phương pháp cũ đã đưa đất nước tụt hậu dần, kể cả trong khu vực.

 • Phụ nữ ngày càng được giải phóng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

  Phụ nữ ngày càng được giải phóng theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

  (TG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ không chỉ là công việc riêng của phụ nữ mà gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Giải phóng dân tộc là tiền đề để giải phóng phụ nữ, vì nước có độc lập thì người dân mới có tự do; dân tộc được giải phóng thì phụ nữ mới được giải phóng hoàn toàn về chính trị, văn hóa, xã hội…, nhất là có quyền bình đẳng với nam giới trong việc ứng cử, bầu cử, đảm nhiệm các vị trí trong các cơ quan của Đảng và Chính phủ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo Hiến pháp, pháp luật… 

 • Phong cách lãnh đạo Phạm Văn Đồng

  Phong cách lãnh đạo Phạm Văn Đồng

  (TG)- Phong cách lãnh đạo Phạm Văn Đồng nằm trong dòng chảy và thuộc phạm trù phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh. Ở đồng chí, chúng ta thấy hiện lên một phong cách lãnh đạo mẫu mực, hàm chứa nhiều giá trị sâu sắc, vừa là một kiểu mẫu hiện thực sinh động, vừa là hiện thực hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh. 

 • Không phân biệt người được giới thiệu và người tự ứng cử

  Không phân biệt người được giới thiệu và người tự ứng cử

  Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha, không thể có những quy định phân biệt giữa người được giới thiệu ứng cử với người tự ứng cử. Việc đánh giá chất lượng của người ứng cử, trong đó có khối tư nhân và ngoài Đảng là thuộc trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong cuộc bầu cử nhất là Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ các cấp

 • Ngày xuân, bàn về chữ “sớm”

  Ngày xuân, bàn về chữ “sớm”

  Chữ sớm tôi muốn bàn ở đây là chữ sớm trong các văn kiện Đảng, có liên quan đến thời hạn thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Mừng Đại hội XII thành công: Hai điều tâm đắc nhất!

  Mừng Đại hội XII thành công: Hai điều tâm đắc nhất!

  (TG) -Tết Bính Thân năm nay, hai niềm vui lớn cùng lúc đến với mọi nhà: Niềm vui đón Xuân mới và niềm vui mừng Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp. Có thể nói đó là “song hỷ lâm môn”!

 • Vững tin bước vào Xuân mới!

  Vững tin bước vào Xuân mới!

  (TG) - Chúng ta thêm thấm thía bài học giữ vững độc lập, tự chủ; phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cầm quyền; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; triển khai quyết liệt cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu gắn liền cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta...

 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng

  (TG)-Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đều bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là sự hội tụ, tập trung bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước vững bước đi trên con đường đổi mới.

 • Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  (TG)-Ngày 22-1, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày tham luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham luận đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của đại biểu tham dự Đại hội. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Niềm tin và kỳ vọng

  Niềm tin và kỳ vọng

  (TG)-Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội thiết tha mong muốn và tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công và thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

 • Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  (TG)- Chiều 4/1, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ 4-6/1/2016.  Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội cho biết, theo dự kiến, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 6/1 tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

 • Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

  Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

  (TG)-30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng

  Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng

  (TG) - Tổng kết gần 30 năm triển khai công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong đợt góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, hầu hết các chi bộ, đảng bộ ở địa phương và Trung ương đều thống nhất với một nhận định rất quan trọng: “Chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Ngành Tuyên giáo vui mừng và tự hào đã góp sức tích cực vào thành tựu vẻ vang đó.