• Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng

  (TG)-Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đều bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là sự hội tụ, tập trung bản lĩnh và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước vững bước đi trên con đường đổi mới.

 • Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  (TG)-Ngày 22-1, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày tham luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tham luận đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của đại biểu tham dự Đại hội. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Niềm tin và kỳ vọng

  Niềm tin và kỳ vọng

  (TG)-Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thủ đô Hà Nội thiết tha mong muốn và tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công và thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

 • Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

  (TG)- Chiều 4/1, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ 4-6/1/2016.  Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội cho biết, theo dự kiến, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 6/1 tại phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

 • Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

  Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới

  (TG)-30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng

  Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng

  (TG) - Tổng kết gần 30 năm triển khai công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, trong đợt góp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng, hầu hết các chi bộ, đảng bộ ở địa phương và Trung ương đều thống nhất với một nhận định rất quan trọng: “Chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”. Ngành Tuyên giáo vui mừng và tự hào đã góp sức tích cực vào thành tựu vẻ vang đó.

 • Năm 2016: ngành Tuyên giáo tập trung quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

  Năm 2016: ngành Tuyên giáo tập trung quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

  (TG)-Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2016 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 • Bức ảnh nổi tiếng làm cả thế giới thay đổi quan niệm về bệnh AIDS

  Bức ảnh nổi tiếng làm cả thế giới thay đổi quan niệm về bệnh AIDS

  Bức hình đầy ám ảnh này do Therese Frare, một sinh viên báo chí chụp lại và đã nhanh chóng trở thành bức ảnh biểu tượng mạnh mẽ nhất về đại dịch HIV/AIDS, khi đó đã ảnh hưởng tới hàng triệu người trên khắp thế giới.

 • Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN: Hiện thực hóa cộng đồng

  Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN: Hiện thực hóa cộng đồng

  (TG) - Ngày 22/11, tại Kuala Lumpur, Malaysia, các nhà lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 đã ký tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Sau đây là toàn văn tuyên bố: 

 • Trách nhiệm trước cử tri

  Trách nhiệm trước cử tri

  Chất vấn và trả lời chất vấn luôn là một trong những nội dung của kỳ họp Quốc hội được cử tri cả nước quan tâm nhất. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri có thể “chấm điểm” cả người hỏi và người trả lời. Đó cũng là dịp để các đại biểu Quốc hội thể hiện trách nhiệm trước cử tri, những người đã bầu mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

 • Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng trong tình hình mới

  Mặt trận Việt Minh và bài học về phát huy sức mạnh của quần chúng trong tình hình mới

  (TG)- “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và CNXH mà nhân dân ta xây dựng là lợi ích cơ bản, lâu dài, phù hợp với nguyện vọng của tuyệt đại bộ phận nhân dân ta. Đó là cơ sở khách quan của chiến lược đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 • Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015

  Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015

  (TG)-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Ngày Pháp luật năm 2015 với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta phải phấn đấu để mỗi ngày trong năm đều là ngày pháp luật, để thực sự “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

 • Đồng lòng trong Đảng, đồng thuận trong dân

  Đồng lòng trong Đảng, đồng thuận trong dân

  Tính đến ngày 3-11, đã có 68/68 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Thành công đó không chỉ là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, mà còn đúc rút được nhiều bài học có giá trị, những kinh nghiệm 

 • Giá trị lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga và việc đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc ở Việt Nam

  Giá trị lịch sử của cách mạng Tháng Mười Nga và việc đấu tranh giành và giữ vững nền độc lập dân tộc ở Việt Nam

  (TG)-Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1]

 • Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII: Tâm huyết, trách nhiệm cao

  Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII: Tâm huyết, trách nhiệm cao

  (TG)-Đợt lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã kết thúc vào ngày 31/10. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có những trao đổi về kết quả của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.