"Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực, nghĩa tình

(Ảnh minh họa: Báo QĐND)
(Ảnh minh họa: Báo QĐND)

Ở nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tuy còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ, nhưng nhiều phần việc khó đã và đang được giải quyết hiệu quả, “về đích” trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày TB-LS và trong năm 2017 này. Đó là việc giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công (NCC) với cách mạng; là việc nhiều địa phương, tuy kinh tế còn nghèo nhưng bằng sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã và đang hoàn thành hỗ trợ NCC có khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; là Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp nhận được sự ủng hộ, đóng góp tự nguyện, hiệu quả của nhiều tổ chức, cá nhân...

Thật vui và cảm động khi có thêm nhiều con liệt sĩ, thương binh nặng được bố trí, sắp xếp việc làm; thêm nhiều căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa tặng gia đình TB-LS, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách... Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, bằng tất cả trách nhiệm, nghĩa tình, đã sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, đã và đang hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, NCC, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tích cực tham gia đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ thiết thực các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh…  

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương thể hiện việc quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi NCC với cách mạng, về tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày TB-LS.

Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa là chủ trương đúng đắn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được các cấp, các ngành, các địa phương tích cực hưởng ứng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Để góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCC và gia đình TB-LS, cùng với thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, một nội dung quan trọng là cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa của Ngày TB-LS tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ... Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động, tạo thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nơi cuộc sống của NCC còn nhiều vất vả, khó khăn.

Ưu đãi NCC với cách mạng là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Kỷ niệm 70 năm Ngày TB-LS hiệu quả nhất, ý nghĩa nhất chính là chăm lo thiết thực, nghĩa tình đối với NCC, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta...”./.

Quang Thắng (Báo QĐND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.