Nhân lên sức mạnh Đại đoàn kết

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đây là hoạt động thiết thực khơi dậy truyền thống yêu nước, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; tăng cường, phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Niềm phấn khởi, tin tưởng, tinh thần ĐĐK toàn dân tộc càng được nhân lên, khi các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn... đã về dự, chung vui, tặng quà và phát biểu ý kiến với cán bộ, nhân dân các xã, phường, khu dân cư… ở các địa phương trong ngày hộiĐĐK toàn dân tộc năm nay. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam… đều khẳng định những giá trị tốt đẹp của ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, bày tỏ niềm vui, đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, nhân dân các địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; phát huy dân chủ ở cơ sở, tình làng, nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, xóađói giảm nghèo,thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Nét mới trong Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc năm nay là nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chủ đề ngày hội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là người tiêu biểu, có uy tín trong dân cư và các tôn giáo, dân tộc, giai tầng tham gia. Thông qua ngày hội để đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam); nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ĐĐK toàn dân tộc; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua…

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc càng thêm ý nghĩa khi có sự đồng thuận của lòng dân; lấy tinh thần đoàn kết để giải quyết những vấn đề phát sinh, những bất hòa, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, củng cố tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt… Ngày hội còn là cầu nối để lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trực tiếp gặp gỡ lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; để mọi người hướng về người nghèo, chung tay ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”, thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao nhà ĐĐK tặng người nghèo, gia đình có công với cách mạng…tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: ĐĐK toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước là góp phần quan trọng tạo sinh lực mới của khối ĐĐK toàn dân tộc.

Để củng cố, tăng cường sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc, yếu tố quan trọng là phải tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về ĐĐK toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Cùng với phát huy vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh… cần nâng cao hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, tăng cường tạo sự đồng thuận xã hội.

Với chủ trương nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cùng với tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc, MTTQ các cấp cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với các chương trình xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Trịnh Dũng (Báo QĐND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.