• Bài 1: Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

  Bài 1: Nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

  Ngày 6-1-1946 ghi dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử đất nước: Lần đầu tiên người dân Việt Nam thông qua lá phiếu của mình được quyền trực tiếp lựa chọn những người có tài, có đức vào Quốc hội gánh vác công việc nước nhà. 70 năm phát triển, Quốc hội nước ta ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Chăm sóc trẻ em đúng cách

  Chăm sóc trẻ em đúng cách

  Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của nước ta. Càng chăm sóc trẻ em tốt bao nhiêu thì chúng ta càng tạo nền móng vững chắc cho tương lai xã hội, đất nước, dân tộc bấy nhiêu. Tuy nhiên, việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em đôi khi có hiệu ứng ngược do hành động thái quá của người lớn.

 • Hàng Việt sẽ hiện diện trong các kênh phân phối châu Âu vào 2020

  Hàng Việt sẽ hiện diện trong các kênh phân phối châu Âu vào 2020

  Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua hơn 6 năm thực hiện tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua chương trình, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới phân phối giúp người tiêu dùng mua sắm được hàng hóa đảm bảo chất lượng.

 • Xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

  Xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thông qua việc các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; xác định các giải pháp sát, đúng, trúng, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay là yêu cầu đặt ra vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.

 • Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Ba mươi năm qua, tiến hành công cuộc đổi mới, xét về phương diện xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, thì thành tựu to lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó là bước chuyển từ mô hình nhà nước tập quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) sang mô hình nhà nước pháp quyền XHCN. Đây là bước đổi mới về chất trong tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

 • Xung lực mới, thành công mới

  Xung lực mới, thành công mới

  Khi thời khắc cuối cùng của năm cũ qua đi, khép lại một năm nhiều khởi sắc, thành công thì cũng là lúc năm mới 2016 đã đến. Đây cũng chính là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I (6-1-1946/6-1-2016) và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII dự kiến tổ chức vào cuối tháng này.

 • Nhà khoa học phải hoàn trả 100% kinh phí nếu không ra sản phẩm

  Nhà khoa học phải hoàn trả 100% kinh phí nếu không ra sản phẩm

  Mức hoàn trả tối thiểu là 40% kinh phí của đề tài, thậm chí nếu là lỗi chủ quan thì phải hoàn trả 100% kinh phí. Như vậy, các nhà khoa học phải hết sức cân nhắc khi nhận các hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

 • Sự kiện – nguồn “thu nhập’ của các nhà “dân chủ” tự xưng

  (TG)-Trong suốt những năm qua, xuất hiện một số người tự xưng là “nhà dân chủ”, trong bất kỳ vụ việc nào báo chí phản ánh có tính chất tiêu cực, họ đều lên tiếng. Họ tự lập ra các trang blog, sử dụng facebook lập các fanpage, dùng facebook cá nhân để nói lên “chính kiến” của mình. Họ đi từ chỗ “người phản biện”, đến “nhà dân chủ”, đến “người bất đồng chính kiến”, họ gọi những kẻ vi phạm pháp luật bị bắt vì tuyên truyền chống phá chính quyền là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân yêu nước”!!!

 • Dựa vào sức mạnh cộng đồng để bảo tồn di tích

  Dựa vào sức mạnh cộng đồng để bảo tồn di tích

  Thực tế ở các di tích được bảo tồn tốt, như di tích quốc gia đặc biệt Đô thị cổ Hội An, thành công là có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Tạo sự đồng thuận trong cộng đồng gắn bó với các di tích mới mong sự hợp tác, giúp sức của người dân để góp phần làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. 

 • Ổn định, hợp tác, phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau

  Ổn định, hợp tác, phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau

  Ngày 26/12, Việt Nam và Campuchia tổ chức Lễ khánh thành hai cột mốc 30 và 275 trên biên giới đất liền hai nước với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về sự kiện quan trọng này.

 • Thực chất trong xây dựng nông thôn mới

  Thực chất trong xây dựng nông thôn mới

  Các địa phương nên coi trọng tính thực chất trong xây dựng nông thôn mới, không nhiễm thói hư danh mà đua nhau chạy theo thành tích. Đặc biệt, cần coi trọng việc nâng cao thu nhập, tập trung đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp ở mỗi địa phương gắn với phát triển ngành nghề...

 • Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng

  Đảng lãnh đạo - tư tưởng xuyên suốt của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng

  Tư tưởng về Đảng lãnh đạo quân đội là một bộ phận hợp thành, giữ vai trò trọng yếu trong tư tưởng quân sự của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người về tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng.

 • Tân Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh: Chỉnh trang, phát triển đô thị là ưu tiên hàng đầu

  Tân Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh: Chỉnh trang, phát triển đô thị là ưu tiên hàng đầu

  Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2016 là năm khởi đầu cho mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

 • Đừng ham "quà thưởng" từ mạng xã hội

  Đừng ham

  Thời gian vừa qua, tại nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo qua mạng xã hội, với thủ đoạn hết sức tinh vi. Không ít người dân thiếu hiểu biết đã mắc bẫy của các đối tượng xấu.

 • Xuất khẩu lao động và thu hoạch văn hóa

  Xuất khẩu lao động và thu hoạch văn hóa

  Chiến lược và chính sách xuất khẩu lao động của Nhà nước ta cùng với những cố gắng thực hiện của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nhiều chục năm qua ngày càng đạt được những kết quả tốt về nhiều mặt.