• Gia đình - mục tiêu, động lực xây dựng đất nước

  Gia đình - mục tiêu, động lực xây dựng đất nước

  Cách đây 22 năm, năm 1994, Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là năm quốc tế gia đình với chủ đề: “Gia đình-Nguồn lực và trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi”. Văn kiện Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em tháng 5-2002 cũng tiếp tục khẳng định: “Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, cần được củng cố... Không có gia đình tốt, không thể có xã hội tốt. Không có đứa con tốt, càng không thể có một người công dân tốt”.

 • Tăng tính minh bạch, khả thi và hiệu quả phòng ngừa

  Tăng tính minh bạch, khả thi và hiệu quả phòng ngừa

  Hướng tới tính minh bạch, khả thi và dự báo cao nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đó là một trong những mục tiêu của Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

 • Mệnh lệnh cứu rừng

  Mệnh lệnh cứu rừng

  Quyết định đóng cửa rừng tự nhiên Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ ngay lập tức được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng. “Mất rừng là mất Tây Nguyên”, như lời Thủ tướng nói không chỉ là chuyện của tương lai mà đã là một thực tế đau lòng xảy ra mấy chục năm qua và hiện vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng và mức độ nguy hiểm gay gắt.

 • Báo chí vì sự phát triển lành mạnh của xã hội

  Báo chí vì sự phát triển lành mạnh của xã hội

  Tự do báo chí là một quan niệm khá mở. Các quốc gia, các thể chế chính trị trên thế giới thường có quan niệm không giống nhau, không đồng nhất với nhau về tự do báo chí. Nhưng có một giá trị chung mà phần lớn các quốc gia có xu hướng tiến bộ đều thừa nhận, đó là: Bảo đảm quyền tự do báo chí phải hướng tới xây dựng một xã hội phát triển ổn định, lành mạnh, nhân văn. 

 • Định hướng giá trị nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Định hướng giá trị nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  (TG)- Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định yêu cầu: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 • “Công luận nghiêm buốt”

  “Công luận nghiêm buốt”

  “Công luận nghiêm buốt” là lời trên văn bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long-Hà Nội, hàm ý răn nhắc các vị tiến sĩ được khắc tên trên bia đá nêu gương trung hiếu trong cuộc sống không làm hổ danh chính mình.

 • Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng miền núi

  Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng miền núi

  Nhìn nhận một cách khách quan, việc xúc tiến, quảng bá hàng nông sản nói chung, sản phẩm đặc trưng của các huyện miền núi nói riêng ở nhiều địa phương vẫn còn ở bề nổi, chưa chú trọng đến chiều sâu, chưa có chiến lược bài bản.

 • Khơi dậy quyết tâm mới trong phòng, chống tiêu cực

  Khơi dậy quyết tâm mới trong phòng, chống tiêu cực

  Ngay sau khi ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận thông tin liên quan Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, được phát đi qua các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận nhân dân rất hoan nghênh, kỳ vọng vào tinh thần quyết liệt chống tiêu cực của người đứng đầu Đảng ta. Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là việc cần làm ngay.

 • Cội nguồn sức mạnh

  Cội nguồn sức mạnh

  Cách đây vừa tròn 68 năm, ngày 11/6/1948, Bác Hồ kính yêu đã ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" động viên toàn dân “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và thực hiện công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 • Không khí sạch - Trách nhiệm chung

  Không khí sạch - Trách nhiệm chung

  Dù là công dân Việt Nam hay không phải là công dân Việt Nam, nhưng đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thì đều phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

 • Dẹp doanh nghiệp “sân sau” để đẩy lùi tham nhũng

  (TG)-Nạn tham nhũng, tiêu cực đang trở thành nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ, đất nước. Mặc dù, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chủ trương, biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn cứ tồn tại và ngày càng biến tướng tinh vi, phức tạp. 

 • Phải ngăn chặn từ gốc

  Phải ngăn chặn từ gốc

  Khi tai nạn giao thông đã xảy ra thì mọi từ “giá như” đều trở nên vô nghĩa vì chúng ta đã phải trả giá. Do đó, những người tham gia giao thông cũng cần phải tự nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn cho chính bản thân và gia đình mình.

 • Hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột

  Hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột

  Trả lời phỏng vấn của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, bày tỏ quan điểm và lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức liên quan đến tình hình an ninh trong khu vực.

 • Tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư

  Tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư

  Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, nhiều chuyên gia kinh tế đều có chung nhận định là đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án, không để lãng phí.

 • Hành động thiết thực, đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định

  Hành động thiết thực, đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định

  (TG) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam mong rằng, tại Hội nghị lần này, các nước tham dự sẽ có tiếng nói và hành động thiết thực đóng góp tích cực vào củng cố môi trường hòa bình, ổn định và giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu và khu vực...