• Xây dựng bộ máy chính quyền vì dân

  Xây dựng bộ máy chính quyền vì dân

  Hôm nay (20/7), Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, các đại biểu sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề hệ trọng tạo dựng đường hướng để đưa đất nước phát triển trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; đồng thời tiến hành bầu và xem xét phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước.

 • Một số quy định về xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng chưa hợp lý

  Một số quy định về xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng chưa hợp lý

  (TG)- Trước mắt cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục thuyết phục, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định cấm thuốc lá nơi công cộng. Tiếp đến cần sửa đổi một số quy định cứng nhắc về xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng, theo đó cho phép cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt tại chỗ các hành vi vi phạm

 • Kê khai tài sản - Cần sự tự giác và minh bạch

  Kê khai tài sản - Cần sự tự giác và minh bạch

  Kê khai tài sản, kê khai thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng - một vấn đề nhức nhối hiện nay trong xã hội...

 • Xây dựng bộ máy hành chính phục vụ

  Xây dựng bộ máy hành chính phục vụ

  Chính phủ vừa ban hành loạt nghị định đầu tiên trong số 50 nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, theo Luật Đầu tư mới. Ngay trước khi ban hành loạt nghị định này, Chính phủ đã mời tổ chức đại diện các doanh nghiệp tham dự các phiên họp để lắng nghe ý kiến. Rất nhiều ý kiến từ doanh nghiệp đã được Chính phủ tiếp thu, trong đó có những vấn đề doanh nghiệp phàn nàn từ rất nhiều năm nay.

 • Sớm áp dụng mô hình vị trí việc làm các cơ quan nhà nước

  Sớm áp dụng mô hình vị trí việc làm các cơ quan nhà nước

  (TG)-Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai quy định này, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để triển khai cụ thể mô hình vị trí việc làm, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay việc triển khai quy định về vị trí việc làm vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

 • Phát triển nguồn vốn đầu tư cho các dự án BOT giao thông - bài toán không dễ giải

  Phát triển nguồn vốn đầu tư cho các dự án BOT giao thông - bài toán không dễ giải

  Hiện nay, hầu hết các dự án BOT giao thông đều do các nhà đầu tư trong nước thực hiện và phần vốn từ nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các dự án này là chưa đáng kể.

 • Giữ gìn "phần hồn" cho nông thôn mới

  Giữ gìn

  Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là để phát triển toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, rút ngắn khoảng cách thành thị, nông thôn, bảo đảm cho nông thôn Việt Nam có diện mạo mới trên tinh thần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và giữ gìn thuần phong, mỹ tục đã được hình thành suốt chiều dài lịch sử.

 • Truyền lửa yêu nước từ những ca khúc truyền thống

  Truyền lửa yêu nước từ những ca khúc truyền thống

  Vào những năm 2000, các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Đoàn Thanh niên là mô hình hoạt động phát huy hiệu quả rất tốt trong thực tế cuộc sống, nhất là đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN và các nhà trường. Bên cạnh đó, đây cũng là một mô hình tập hợp đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia các hoạt văn hóa, văn nghệ lành mạnh, rèn luyện năng khiếu, kỹ năng.

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA

  Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA

  Hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua ở nước ta tuy đã phát huy được tác dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng bàn, đáng quan tâm. 

 • Gia đình - mục tiêu, động lực xây dựng đất nước

  Gia đình - mục tiêu, động lực xây dựng đất nước

  Cách đây 22 năm, năm 1994, Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là năm quốc tế gia đình với chủ đề: “Gia đình-Nguồn lực và trách nhiệm trong một thế giới đang thay đổi”. Văn kiện Đại hội đồng Liên hợp quốc về trẻ em tháng 5-2002 cũng tiếp tục khẳng định: “Gia đình là đơn vị cơ bản của xã hội, cần được củng cố... Không có gia đình tốt, không thể có xã hội tốt. Không có đứa con tốt, càng không thể có một người công dân tốt”.

 • Tăng tính minh bạch, khả thi và hiệu quả phòng ngừa

  Tăng tính minh bạch, khả thi và hiệu quả phòng ngừa

  Hướng tới tính minh bạch, khả thi và dự báo cao nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Bộ luật Hình sự với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đó là một trong những mục tiêu của Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

 • Mệnh lệnh cứu rừng

  Mệnh lệnh cứu rừng

  Quyết định đóng cửa rừng tự nhiên Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ ngay lập tức được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng. “Mất rừng là mất Tây Nguyên”, như lời Thủ tướng nói không chỉ là chuyện của tương lai mà đã là một thực tế đau lòng xảy ra mấy chục năm qua và hiện vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng và mức độ nguy hiểm gay gắt.

 • Báo chí vì sự phát triển lành mạnh của xã hội

  Báo chí vì sự phát triển lành mạnh của xã hội

  Tự do báo chí là một quan niệm khá mở. Các quốc gia, các thể chế chính trị trên thế giới thường có quan niệm không giống nhau, không đồng nhất với nhau về tự do báo chí. Nhưng có một giá trị chung mà phần lớn các quốc gia có xu hướng tiến bộ đều thừa nhận, đó là: Bảo đảm quyền tự do báo chí phải hướng tới xây dựng một xã hội phát triển ổn định, lành mạnh, nhân văn. 

 • Định hướng giá trị nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Định hướng giá trị nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  (TG)- Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định yêu cầu: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

 • “Công luận nghiêm buốt”

  “Công luận nghiêm buốt”

  “Công luận nghiêm buốt” là lời trên văn bia Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thăng Long-Hà Nội, hàm ý răn nhắc các vị tiến sĩ được khắc tên trên bia đá nêu gương trung hiếu trong cuộc sống không làm hổ danh chính mình.