Ưu tiên bảo đảm chất lượng, hiệu quả

200 bài góp ý, 400 ý kiến chia sẻ

Từ ngày 12.4, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) để xin ý kiến. Đến ngày 20.5, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, trong đó có các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, nguyên lãnh đạo Bộ GD - ĐT; các tổ chức, cá nhân và 63/63 Sở GD - ĐT; đồng thời trên các tờ báo lớn đã có khoảng 200 bài viết và 400 ý kiến chia sẻ dưới các bài viết.

Theo thông tin tổng hợp của Bộ GD - ĐT, hầu hết ý kiến đều nhất trí về cơ bản nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và cho rằng dự thảo đã quán triệt các quan điểm, tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, thể hiện quyết tâm đổi mới ngành giáo dục.

Bên cạnh những ý kiến đồng thuận, nhất trí, cũng còn những ý kiến phản biện, đề nghị giải thích, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo, tập trung vào các vấn đề sau: Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục, thời lượng giáo dục, điều kiện thực hiện chương trình mới. Nhiều ý kiến băn khoăn hiện nay đang xây dựng chương trình tổng thể, tiếp theo còn xây dựng chương trình môn học và biên soạn sách giáo khoa, có kịp triển khai áp dụng từ năm học 2018 - 2019 không?

Không nóng vội, duy ý chí

Dựa trên những ý kiến đóp góp, Ban soạn thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể giải trình và dự kiến tiếp thu một số vấn đề theo hướng: Bảo đảm định hướng, yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tiếp cận được các xu hướng mới, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu, mong muốn và điều kiện thực hiện của địa phương và cơ sở giáo dục phổ thông.

 Hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục sẽ được rà soát, chỉnh sửa, bảo đảm tính khoa học, liên thông, đồng bộ và khả thi; điều chỉnh tên môn học, hoạt động giáo dục và cách phân loại bảo đảm tường minh, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ; số lượng môn học, số tiết từng môn học điều chỉnh theo hướng giảm tải; đồng thời, để bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình mới, Bộ GD - ĐT sẽ chỉ đạo các địa phương rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong cả nước, trên cơ sở đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng như có phương án bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất sẵn có.Về lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Chính phủ, Bộ GD - ĐT đã và đang tiến hành theo kế hoạch tổng thể. Quá trình triển khai thực hiện bám sát lộ trình đề ra, song không nóng vội, duy ý chí, mà đặt ưu tiên cao nhất là bảo đảm chất lượng, hiệu quả của chương trình.


Cẩm Vân (Báo ĐBND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Thái bình nên gắng sức, Non nước ấy nghìn thu

Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận ngày hôm nay.