Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên nghề sơ cấp

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Theo dự thảo, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp dành cho đối tượng nhà giáo dạy trình độ này chưa đạt chuẩn; những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

Thời gian bồi dưỡng là 160 giờ, trong đó 50 giờ lý thuyết, 104 giờ thực hành, thực tập, thảo luận, bài tập và 6 giờ kiểm tra.

Chương trình bồi dưỡng gồm 4 mô-đun: 1- Thiết kế dạy học (60 giờ); 2- Thực hiện dạy học (56 giờ); 3- Đánh giá trong dạy học (20 giờ); 4- Thực tập sư phạm (24 giờ).

Dự thảo nêu rõ, căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm hàng năm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các khóa bồi dưỡng theo chương trình quy định. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được cấp sau khi người học hoàn thành chương trình bồi dưỡng và được người đứng đầu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ban hành quyết định công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp cho những học viên tốt nghiệp khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp quy định không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa bồi dưỡng.

Đồng thời, lập sổ theo dõi việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp, cấp bản sao chứng chỉ. Định kỳ hàng năm báo cáo số lượng chứng chỉ đã in, đã cấp kèm theo quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp chỉ cấp một lần. Trường hợp học viên đã nhận chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp mà bị mất, nếu có yêu cầu thì được cấp bản sao.

Theo dự thảo, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ra quyết định và thực hiện việc thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp trong các trường hợp sau: 1- Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp bị phát hiện có hành vi gian lận trong học tập, thi hoặc trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp; 2- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp do người không có thẩm quyền cấp; 3- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp bị tẩy xóa; 4- Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp cho người khác sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của mình./.

Theo chinhphu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.