Đổi mới phương pháp giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên

Báo cáo tại hội thảo, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Nhằm triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, ngày 28/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Trong hai năm qua, ngành Giáo dục đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn quốc triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong Kế hoạch của Bộ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Đa số các cơ sở đào tạo đã xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg, Quyết định số 410 của ngành, lồng ghép trong Kế hoạch công tác học sinh, sinh viên hàng năm. Một số trường đã kiện toàn phòng, ban chuyên trách thực hiện công tác chính trị - học sinh sinh viên, bổ sung các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên. 

Các cơ sở đào tạo thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên trong mỗi năm học cho sinh viên đầu khóa - khóa giữa - cuối khóa; tăng cường tổ chức thêm các chuyên đề hữu ích như phổ biến pháp luật, các bộ luật, phòng chống tệ nạn xã hội, hướng nghiệp, câu lạc bộ sở thích của sinh viên trong suốt năm học. 

Các trường cũng thành lập bộ phận tư vấn, hướng nghiệp, quan hệ doanh nghiệp để hỗ trợ học sinh sinh viên; bố trí cán bộ, giáo viên, giảng viên để làm các công tác này. Bên cạnh đó, có quy định khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, tình nguyện; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa đối với cán bộ, nhà giáo và học sinh; văn hóa xếp hàng... 

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Đề án trong năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tăng cường tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh sinh viên trong các nhà trường. Các trường cần xây dựng nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo hướng sinh động, mềm dẻo, có thực tiễn và liên thông từng cấp học, trình độ đào tạo; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm của người dạy và người học trong các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cơ sở đào tạo triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực và công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng cho học sinh sinh viên, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, hải đảo, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Tại hội thảo, đại diện một số trường đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc hướng dẫn sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh; kinh nghiệm thực tiễn về công tác đào tạo nguồn phát triển Đảng cho sinh viên; giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.../. 

Việt Hà/TTXVN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục