Tuyên dương gần 200 gương mặt xuất sắc tiêu biểu người dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi 2015 (Ảnh minh họa)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi 2015 (Ảnh minh họa)

Chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ là một hoạt động định kỳ hai năm một lần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm góp phần khích lệ học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số phấn đấu, thi đua học tập, rèn luyện thật tốt. Đồng thời, chương trình giúp các em có thêm hiểu biết về giao lưu văn hóa cộng đồng, học hỏi, tìm hiểu các dân tộc anh em, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Gần 200 đại biểu học sinh, sinh viên, vận động viên và 10 giảng viên, giáo viên có thành tích cao trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; thi đấu sẽ được tuyên dương trong buổi lễ diễn ra vào ngày 27/10. Có 40 em học sinh, sinh viên các dân tộc thiểu số tiêu biểu sẽ được Quỹ Học bổng Vừ A Dính tặng học bổng đợt này. Các giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, vận động viên được tuyên dương lần này đến từ 31 dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam…

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Phan Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Đây là chương trình định kì do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 năm một lần nhằm khích lệ động viên học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên dân tộc thiểu số đã nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện tốt. Chương trình cũng góp phần giúp các em học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên dân tộc thiểu số giao lưu, học hỏi, tìm hiểu các dân tộc anh em, cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng 54 dân tộc anh em, củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc…

Trong khuôn khổ chương trình này, các em học sinh, sinh viên, vận động viên sẽ làm lễ báo công dâng Bác vào sáng 26/10; tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tối 26/10, các em sẽ sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay lớn” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và đốt lửa trại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với những mục tiêu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương các gương mặt đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích trong học tập, giảng dạy, thi đấu, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tổ chức các Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc theo từng vùng. Bộ cũng thực hiện các Đề án nhằm Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số rất ít người; đưa các dân tộc thiểu số rất ít người ra khỏi tình trạng mai một, mất bản sắc văn hóa; xây dựng, củng cố phát triển hệ thống thiết chế văn hóa phù hợp; đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tại các thôn, bản vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, các dân tộc vùng di dân tái định cư xây dựng các công trình thủy điện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

Đây là dịp để lãnh đạo Bộ, các cơ quan Trung ương (Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Ủy ban Dân tộc…) gặp gỡ thăm hỏi, động viên; Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh, sinh viên, vận động viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục Thể thao và du lịch./.

Duy Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.