Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị

Toàn cảnh đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Hải Quan Lạng Sơn.
Toàn cảnh đại hội Hội Cựu chiến binh Cục Hải Quan Lạng Sơn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tích cực cùng cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thực thi công vụ, đổi mới phương pháp kiểm tra, kiểm soát, giải quyết kịp thời ách tắc hàng hóa để thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh.

Hội thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, động viên cựu chiến binh phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt việc tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; phối hợp chăm lo, giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần, làm tốt công tác tình nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động, giúp hội viên vững vàng lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng với mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khai thác tối đa nguồn tài liệu về các lĩnh vực chuyên ngành trên mạng nội bộ để tự trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực công tác, tự làm công tác tư tưởng cho mình để vượt khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội cơ sở được Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam quy định, các nhiệm vụ cụ thể của hội cựu chiến binh các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các nội dung chỉ đạo của hội cấp trên. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; thường xuyên tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm. Tập hợp, đoàn kết, giáo dục hội viên cựu chiến binh trong việc giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các mặt công tác. 

Theo đó, từ năm 2012 - 2017, các hội viên cựu chiến binh cùng cán bộ, công chức, nhân viên của Cục Hải quan tỉnh và các lực lượng chức năng làm thủ tục kịp thời theo quy định cho gần 3,9 triệu hành khách xuất nhập cảnh, hoàn thiện trên 465 nghìn bộ tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 17 tỷ USD, số thu thuế đạt trên 18 nghìn tỷ VNĐ, tham gia đấu tranh trên 2,4 nghìn vụ vi phạm pháp luật về hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại với trị giá trên 114 tỷ đồng. 

Tích cực xây dựng quỹ hoạt động, mức bình quân đạt 600 nghìn đồng/hội viên/năm; giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình. Từ năm 2012 - 2017, các hội viên đóng góp trên 500 triệu đồng để cùng các tổ chức đoàn thể, công chức, nhân viên toàn ngành xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa và ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt,... Gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực; tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động do các cấp chính quyền cũng như do ngành phát động. Phối hợp xây dựng lực lượng tự vệ, bảo đảm cơ quan an toàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, đồng thời, hội viên phát huy tốt vai trò là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động người thân và quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện. 

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục tập hợp, vận động hội viên giữ gìn, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao trách nhiệm chính trị, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi một việc, biết nhiều việc”, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên học tập, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ và hội cựu chiến binh các cấp, công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hội cũng quán triệt, động viên hội viên gương mẫu thực hiện tốt Quy chế làm việc của ngành, Quy tắc ứng xử, Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng đoàn kết nội bộ, hội viên cựu chiến binh là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua của cơ quan; phát huy tính sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, kịp thời đề xuất phương án xử lý với cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị về những vấn đề phát sinh; tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện gây phiền hà cũng như những tiêu cực khác, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Thường xuyên kiện toàn ban chấp hành của Hội và các chi hội bảo đảm số lượng, chất lượng và duy trì nền nếp sinh hoạt; làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng./.

Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục