Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27, có nơi trên 28 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30, phía Nam 29-32 độ C.

Hình thái nắng cũng duy trì tại khu vực Tây Nguyên. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.
TG