Trong đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX quý 4/2017 và thành viên có thị phần môi giới lớn nhất sàn HNX với 10,65% giá trị giao dịch toàn thị trường trong năm 2017.


Trên thị trường UPCoM, Công ty Chứng khoán VNDIRECT có thị phần môi giới lớn nhất trong quý 4/2017 và năm 2017, thị phần tương ứng chiếm 15,07% và 11,95% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm công ty có tỷ trọng môi giới trên 10% trong cả quý 4/2017 và năm 2017, dẫn đầu là Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tiếp đến Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh./.