Quảng Ngãi: khơi thông, huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 5,0%, đạt kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.670 tỷ đồng, tăng 5,1% so năm trước. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp đều tăng, Tính riêng nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2016 đã vượt công suất, đạt 6,787 triệu tấn. GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người. Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước khoảng 17.299 tỷ đồng, giảm 37,8% so với năm 2015, đạt 77,4% dự toán. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 5,11%. 
 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng và doanh thu vận tải đều tăng; tín dụng ngân hàng ổn định, nợ xấu trong tầm kiểm soát. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 334,43 triệu USD, giảm 14,9% so với năm 2015, đạt 81,6% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 299,69 triệu USD, giảm 0,5% so với năm 2015, đạt 80,6% kế hoạch. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,7% so với năm 2015, vượt 2,8% kế hoạch.  Hiện trên địa bàn tỉnh có 66 cánh đồng mẫu lớn, với tổng diện tích 854 ha, tăng 37 cánh đồng và 459,8 ha so với năm 2015. Dự kiến đến cuối năm có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế có 24 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 14,6% số xã. Trên lĩnh vực nông nghiệp đã thu hút một số doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung. Từ các chương trình hỗ trợ phát triển thủy sản, nhiều ngư dân đã mạnh dạn đầu tư đóng tàu vỏ thép, vỏ composite công suất lớn để vươn khơi đánh bắt xa bờ; sản lượng thủy sản tăng khá. 
 
Năm 2016 tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, do đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến  tỉnh để khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị ngày càng được  đầu tư và hoàn thiện. 
 
Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi; hoạt động du lịch có bước phát triển, nhất là du lịch đảo Lý Sơn. Lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết việc làm, dạy nghề, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định; an sinh, phúc lợi xã hội được các ngành, các cấp quan tâm. 
 
Thực hiện cải cách hành chính được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước; giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động liên quan đến hành chính, giấy tờ. Hoạt động đối ngoại ngày càng chú trọng, phát huy vai trò cầu nối, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại như: GRDP bình quân đầu người không đạt kế hoạch; thu ngân sách đạt thấp; kim ngạch xuất khẩu giảm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đúng hướng; tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm; doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng cao; tình trạng quá tải giường bệnh diễn ra ở tuyến tỉnh và một số huyện; chất lượng khám chữa bệnh chưa cao, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao, khó kiểm soát… 
 
Năm 2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi định hướng những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như sau: Tiếp tục thực hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH đề ra. Trong đó, tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo điều kiện, khuyến khích đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; sắp xếp, nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển giáo dục, văn hóa, y tế; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2017, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 1-1,2%, tổng sản phẩm không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng từ 9-10%. GRDP bình quân đầu người 2.321 USD/người (51,8 triệu đồng/người). Cơ cấu kinh tế công nghiệp- xây dựng 52- 53%; dịch vụ 28- 29%; nông- lâm- ngư nghiệp 18- 19%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 21.000 tỷ đồng. Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 45.903 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 345 triệu USD. 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 12.125 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 19,22%…
 
Thanh Hiếu

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

Phú Thọ: Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo

(TG)-Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh Phú Thọ sẽ chủ động tham mưu cấp ủy đảm bảo kịp thời, đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của ngành và phù hợp với từng địa phương, đơn vị theo hướng chủ động, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo.