• Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thân thiện

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, thân thiện

  Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện, thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của "Năm kỷ cương hành chính 2017". Ðây là tiền đề quan trọng để thành phố bước vào năm 2018 với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Lề lối làm việc, đạo đức, tác phong, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức được đặc biệt chú trọng.

 • Đảng bộ huyện Gò Quao-Kiên Giang: Nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Đảng bộ huyện Gò Quao-Kiên Giang: Nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  (TG) - Đa số cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu trên mọi lĩnh vực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh kịp thời. 

 • Can Lộc, Hà Tĩnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

  Can Lộc, Hà Tĩnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

  (TG)-Từ ngày 9-10/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc - Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

 • Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

  Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

  Trên 600 đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

 • Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

  Hòa Bình: Tăng cường sự lãnh đạo tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

  (TG) - Thực hiện Chương trình hành động số 12-CT/TU ngày 24/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về  “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Công tác thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. 

 • Diễn đàn chia sẻ kỹ năng tác nghiệp báo chí trong thiên tai

  Diễn đàn chia sẻ kỹ năng tác nghiệp báo chí trong thiên tai

  Sáng 9/12, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) tổ chức tọa đàm về “Kỹ năng tác nghiệp báo chí trong thiên tai,” với mong muốn tạo diễn đàn lắng nghe và chia sẻ kỹ năng tác nghiệp an toàn, viết báo trong điều kiện thiên tai.

 • Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng

  Xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng

  Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm, quyền lợi của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. 

 • Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng: Quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức

  Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng: Quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức

  Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6, kỳ họp cuối năm 2017 (từ ngày 5 - 7/12).

 • Hòa Bình thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Hòa Bình thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  (TG)- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng và ngày càng trưởng thành qua thực tiễn công tác. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, đủ tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận, nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách trước khi bổ nhiệm; cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và trong các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 • Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

  Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

  Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII nêu rõ: “Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng”(1). 

 • Đà Nẵng tiếp tục tinh giản bộ máy

  Đà Nẵng tiếp tục tinh giản bộ máy

  Đà Nẵng là một trong những địa phương sớm thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường xã hội hóa, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Nam Định: Đưa Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII vào cuộc sống

  Nam Định: Đưa Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII vào cuộc sống

  (TG)- Ngày 30/11, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII. 

 • Yên Bái: Tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

  Yên Bái: Tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

   (TG)-Trong hai ngày 29 - 30/11, tại Yên Bái, Tỉnh ủy tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo tại điểm cầu.

 • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

  Theo ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, thời gian tới, Hậu Giang tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

 • Giải quyết bất cập trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Giải quyết bất cập trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII đã đặt ra những vấn đề hết sức căn bản, cấp bách và lâu dài về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, việc quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là một trong những nhóm giải pháp trọng tâm, cấp bách.