Gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (2014-2017).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng và vòng nguyệt quế tôn vinh những điển hình tiên tiến
Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng và vòng nguyệt quế tôn vinh những điển hình tiên tiến

Dự Gặp mặt và tôn vinh các điển hình tiên tiến còn có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ an; các đồng Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Quân ủy Trung ương; Tư lệnh, Chính ủy Quân khu 4 và các Quân khu; các tướng lĩnh là lãnh đạo các đơn vị trong toàn quân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn; các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Đặc biệt, sự có mặt cua 127 điển hình tiên tiến trong toàn quân, là những bông hoa tươi thắm trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp gỡ các đại biểu điển hình tiên tiến trong buổi lễ tôn vinh. Ảnh Phương Vinh

Báo cáo sơ kết Cuộc vận động, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Cuộc vận động thực sự là hoạt động chính trị sâu rộng, thường xuyên liên tục, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, niềm vinh dự tự hào về truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của quân đội nhân dân Việt nam anh hùng, về danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”; khơi dậy và phát huy cao độ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý thức trách nhiệm, trí tuệ tài năng, sức sáng tạo to lớn của cán bộ chiến sỹ toàn quân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Báo cáo cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy tổ chức Đảng các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, quán triệt sâu sắc, ý nghĩa nội dung Cuộc vân động, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung  thực hiện tốt “3 đột phá” tạo sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục những mặt yếu, khâu yếu; gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ .

Cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ đánh gía kết quả”; chủ động biên soạn hàng trăm chuyên đề làm tài liệu học tập cho các đối tượng. Kết quả Cuộc vận động là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng; xếp loại cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị hàng năm.

Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đều xây dựng và cụ thể hóa kế hoạch Cuộc vận động thành nội dung, chỉ tiêu thi đua. Các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, sinh động về các mô hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Tiếp tục quảng bá các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" tiêu biểu có sức lan tỏa trong toàn quân. Có 186 đề tài, 650 sáng kiến, 281 tài liệu, 23 giáo trình điện tử, 4 đề tài độc lập cấp quốc gia, chuyển tiếp 82 đề tài cấp Bộ Quốc phòng của các đơn vị đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả. Nhiều phong trào có ảnh hưởng tích cực trong xã hội như “Nâng bước em đến trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Cuộc vận động góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  Trở thành động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả đạt được của Cuộc vận động cũng góp phần phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó thương yêu đồng chí, động đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; góp phần thúc đẩy toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn két gắn bó máu thịt quân – dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cuộc vận động đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tuy còn một số điểm hạn chế về nhận thức cũng như việc tổ chức thực hiện ở một số cơ quan đợn vị chưa cao, chưa thường xuyên, có biểu hiện hình thức, lúng túng, nhưng kết quả đạt được đã phản ánh đúng tầm vóc một Cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội rất thiết thực trong quân đội, nhất là trong điều kiện hiện nay.

Nổi bật trong Cuộc vận động là 127 tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho các đơn vị trong toàn quân được tôn vinh và nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả và ý nghĩa của Cuộc vân động, khẳng định Cuộc vận động là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng của Quân đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Cuộc vận động đã trở thành động lực thúc đẩy toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bộ trưởng cũng đặt ra yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, phải đưa Cuộc vận động phát triển lên một bước mới, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị; thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng quân đội về chính trị; xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ gặp mặt, tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, ngày 16-5, Đoàn đại biểu gồm 127 điển hình tiên tiến toàn quân do Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã báo công dâng Bác tại Khu Di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tối cùng ngày, tại thành phố Vinh đã diễn ra Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đầy ý nghĩa và xúc động. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Với thời lượng 90 phút, các đại biểu có mặt tại hội trường và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã được xem phóng sự ngắn tổng hợp những kết quả nổi bật của toàn quân trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2017 và lắng nghe những câu chuyện của các điển hình tiên tiến tham gia giao lưu cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4 biểu diễn.