Vĩnh Long triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai các nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XII thông qua, như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về hoàn thiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy định giám sát trong Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và các chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, như: Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Chỉ thị về lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; Kế hoạch về tọa đàm khoa học kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 ở Vĩnh Long; Kế hoạch triển khai học tập quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Kết luận hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Trương Văn Sáu yêu cầu cán bộ, đảng viên khi đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân; nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp... Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp của ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Đồng chí cũng lưu ý, các bài thu hoạch không được giống nhau hoàn toàn, nếu giống nhau buộc phải viết lại và thời gian hoàn thành, nộp bài thu hoạch không quá 10 ngày làm việc từ sau khi được triển khai. Bên cạnh đó, khi tuyên truyền phổ biến ra dân phải chọn lọc nội dung thật sự cô đọng, ngắn gọn, liên quan thiết thực với người nghe mà vẫn phải bảo đảm tính cốt lõi của nghị quyết.

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang dự thảo các chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), trong đầu tháng 8/2017 sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các ngành liên quan thảo luận, hoàn chỉnh, sớm ban hành để tổ chức thực hiện.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Thủ tướng: Không có người dân ủng hộ thì khó thành công

Sáng nay, 22/2, tại Hà Nội, gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, làm gì mà không có người dân ủng hộ thì khó thành công.