Quảng Ninh: Quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét, xử lý các hành vi, việc làm liên quan đến tham nhũng, suy thoái trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc ban hành Quy định nhằm giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cam kết rèn luyên, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những hạn chế, thiếu sót, vi phạm, góp phần phòng, chống tham nhũng, suy thoái, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng, suy thoái, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nội dung thông tin phản ánh bao gồm: Thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng bao gồm các hành vi được quy định tại Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; Thông tin phản ánh về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bao gồm 27 biểu hiện được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và một số thông tin, phản ánh khác.

Việc tiếp nhận, xử lý thông tin được thực hiện công khai, minh bạch; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và bảo đảm quyền được thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái. Khi tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái, cá nhân, đơn vị tiếp nhận không được tiết lộ nội dung tiếp nhận được cho cá nhân, cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền. Bảo đảm cho người phản ánh về bí mật thông tin, an toàn về thân thế, tính mạng, tài sản, danh dự và tránh bị trù dập hoặc bị uy hiếp.

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết phải giữ bí mật cho cơ quan, tổ chức, người cung cấp thông tin và hướng dẫn họ biện pháp, cách thức giữ bí mật những thông tin đã cung cấp, tố giác. Quy trình tiếp nhận, xử lý cụ thể, rõ ràng, thống nhất và đảm bảo sự phối hợp trong xử lý thông tin phản ánh của các cơ quan, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mọi hành vi, việc làm liên quan đến tham nhũng, suy thoái đều được công khai, xem xét, xử lý bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…/.

Yến Hoa
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ban Tuyên giao Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Tuyên giao Trung ương quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

(TG)- Chiều ngày 19/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp chỉ đạo lễ phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.