Trà Vinh: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Sơn Thị Ánh Hồng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh giao trách nhiệm cho người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nghiêm túc tổ chức việc triển khai, quán triệt Quy định 47-QĐ/TW; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên để ngăn ngừa vi phạm. Việc triển khai, quán triệt Quy định 47-QĐ/TW phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Cùng với việc nghiêm túc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, cơ quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các tổ chức chính - xã hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp ý cho cấp ủy và đảng viên để ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, chấn chỉnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh, qua 5 năm thực hiện Quy định 47- QĐ/TW, có một số cấp ủy chỉ đạo chưa chặt chẽ công tác triển khai, quán triệt, chưa thực hiện thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Việc nhận xét, đánh giá thực hiện Quy định 47-QĐ/TW trong sinh hoạt của chi bộ hàng tháng, cấp ủy chưa đầy đủ và cụ thể, chưa chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để đảng viên sửa chữa, khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục đảng viên của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn buông lỏng… nên không phát hiện kịp thời những vi phạm của đảng viên dẫn đến mức vi phạm phải bị kỷ luật. 

Trong 5 năm, tỉnh Trà Vinh có 602 đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trong đó có 428 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nội dung đảng viên vi nhiều nhất ở Điều 1, Điều 8, Điều 9, Điều 17 trong Quy định 47- QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng./. 

Phúc Sơn/TTXVN 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.