Vĩnh Long triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã triển khai quán triệt 03 Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón khẳng định, đây là 3 Chương trình hành động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, các đồng chí báo cáo viên thực hiện việc triển khai phải làm rõ được những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đặc biệt là điểm mới mang tính đột phá về tư duy để sau khi triển khai, quán triệt tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức của Đảng bộ và Nhân dân, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hành động – đặc biệt là trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo mở các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt các nội dung; về thời gian tổ chức học tập, quán triệt cho cấp ủy huyện và tương đương, phải hoàn thành trong tháng 9/2017 và cấp xã phải hoàn thành trong nửa đầu tháng 10/2017, đảm bảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy phải được triển khai và thảo luận đến chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các Chương trình hành động của Tỉnh ủy phải sát với thực tiễn tình hình của từng địa phương, đơn vị theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công. Các cấp ủy tùy theo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương… xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc đưa vào nội dung nghị quyết hàng năm của đơn vị, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Trần Văn Rón đề nghị lãnh đạo các cấp, theo cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nhằm tạo ra bước đột phá trong đổi mới tư duy về thể chế kinh tế và tạo ra động lực mới, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

Quang Chiến

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

Đất nước phơi phới sắc Xuân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế

(TG) - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam có nhiều thời kỳ phát triển hết sức rực rỡ nhưng chưa bao giờ phong độ của đất nước, vị thế của dân tộc lại được khẳng định mạnh mẽ như bây giờ. Công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, tăng cường xung lực cho đời sống xã hội, cải thiện đáng kể và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.