Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

Cụ thể, Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; trong đó coi trọng công tác dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chủ trì sơ kết, tổng kết thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ; chú trọng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 

Các tổ chức đảng, cơ quan liên quan có quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cần chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan của tổ chức đảng và đảng viên, để ủy ban kiểm tra theo dõi, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng. 

Đảng bộ tỉnh Hậu Giang hiện có hơn 32.000 đảng viên và hơn 500 tổ chức cơ sở Đảng. Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 12.000 đảng viên, kết luận 16 đảng viên vi phạm khuyết điểm, thi hành kỷ luật 13 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề 12.136 đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 trường hợp. 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 2.600 tổ chức cơ sở đảng, phát hiện 3 tổ chức cơ sở đảng chưa thực hiện tốt, đã nhắc nhở, rút kinh nghiệm; thực hiện giám sát chuyên đề hơn 930 tổ chức về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức cơ sở đảng./. 

Duy Ba/TTXVN 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Năm 2017 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước. Đây là năm mà những quyết sách từ Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn, lan tỏa trong lòng dân. Và trong quá trình đó, báo chí đã đóng góp một phần quan trọng.