Yên Bái: Tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Yên Bái. Ảnh: Báo Yên Bái

Ngoài điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy còn tổ chức 3 điểm cầu tại huyện Lục Yên, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Riêng điểm cầu tại huyện Lục Yên đã nối xuống đường truyền tới 15 xã trực thuộc huyện.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể; các đồng chí thường trực, ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chuyên viên tham mưu tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh...

Cùng với các điểm cầu cả nước, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao cao trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu những vấn đề cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết được Hội nghị Trung ương lần thứ sáu ban hành, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Trên cơ sở đó để chỉ đạo học tập, quán triệt và vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị, ngành mình.

Quán triệt việc học tập các nghị quyết nêu trên tại điểm cầu Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết mà Trung ương đã ban hành. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung vào những nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết. 

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 65 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục tuyên truyền, phố biến, quán triệt  sâu rộng Nghị quyết, tiếp tục tổ chức các lớp học, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, tránh hình thức để đảm bảo thống nhất từ tư tưởng đến nhận thức; bám sát hướng dẫn việc học tập Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện một cách sáng tạo, có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Sau đợt học tập, các đại biểu dự hội nghị sẽ viết thu hoạch nêu rõ nhận thức chung về nội dung các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ với thực tiễn; đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ giải pháp đối với tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII tại các điểm cầu tỉnh Yên Bái diễn ra nghiêm túc. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự đầy đủ cả 1,5 ngày. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện trách nhiệm cao, nhận thức đúng về tính chất, tầm quan trọng, những yêu cầu của Hội nghị./.

Hà Thị Ngọc Lan

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái

                                                                              


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

HRW trong “dòng lạc điệu”

HRW trong “dòng lạc điệu”

 Trong những năm qua, Nhà nước Việt Nam đã triển khai các biện pháp đồng bộ, ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho con người và đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực chất trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người, một số tổ chức, cá nhân vốn có thái độ thù địch, thiếu thiện chí vẫn đưa ra những thông tin sai lệch, thậm chí xuyên tạc tình hình thực hiện quyền con người tại Việt Nam, nhằm làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Chính điều này gián tiếp gây khó khăn cho Việt Nam trong việc bảo đảm các quyền con người.