Hòa Bình thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh minh họa)
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh minh họa)

Hòa Bình là tỉnh miền núi, thuộc vùng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên gần 4.610km2, gồm 10 huyện và 01 thành phố với 210 xã, phường, thị trấn. Dân số trên 83 vạn người, có 07 dân tộc chủ yếu cùng chung sống; dân tộc thiểu số chiếm 74,14%, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 63%. Đảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc, 647 tổ chức cơ sở đảng; 3.907 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 60 nghìn đảng viên, 78 cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng và ngày càng trưởng thành qua thực tiễn công tác. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, đủ tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận, nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách trước khi bổ nhiệm; cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và trong các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ có đạo đức, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện cơ cấu, bố trí cán bộ theo 3 độ tuổi cơ bản được đảm bảo trong cả 2 nhiệm kỳ, có cơ cấu cán bộ trẻ cấp tỉnh đạt 4%; cấp huyện đạt 5%; cơ cấu dân tộc trong ban chấp hành, ban thường vụ các cấp đảm bảo phù hợp với tỷ lệ cơ cấu dân tộc của địa phương; cơ cấu, lĩnh vực ngành nghề cơ bản hợp lý; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, nhìn chung đã được đào tạo chính quy về chuyên môn, có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; các lĩnh vực, ngành cơ bản đều có cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.561 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng; trong đó: cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 59% (1.511), cán bộ nữ chiếm 21,52% (551); cán bộ có trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 75,87% (1.943), trình độ trung cấp chuyên môn chiếm 19,33% (495). Tính đến 30/6/2016, Hòa Bình có 32.262 cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện là 26.555 người; cán bộ, công chức, viên chức là nữ chiếm 70,3%, 18.674 người.

Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 334; trong đó cán bộ nữ 50 chiếm 14,5%, dân tộc thiểu số chiếm 53,8%; là cấp ủy viên cấp tỉnh 52, chiếm 15,1%; ủy viên cấp huyện 166, chiếm 48,3%; trình độ chuyên môn trên đại học 342 chiếm 99,4%; cao đẳng 2 chiếm 0,6%; trình độ lý luận cao cấp 341 chiếm 99,1%; trung cấp lý luận 3 chiếm 0,9%; tuổi đời dưới 40 tuổi là 19 chiếm 5,5%, từ 40 - 50 tuổi chiếm 41,5%, từ 51 - 55 tuổi 84 chiếm 24,5%, trên 55 tuổi 98 chiếm 28,5%. So với đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đều tăng,

Việc thực hiện chủ trương về phân cấp quản lý cán bộ đã xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; trên cơ sở quyết định phân cấp của tỉnh 100% các đảng bộ huyện, thành phố đều cụ thể hóa ban hành quyết định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy cán bộ của địa phương mình; góp phần khắc phục những biểu hiện tiêu cực, cá nhân, cục bộ, thiếu dân chủ và tuỳ tiện trong công tác cán bộ.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quản lý 344 đồng chí bao gồm các chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng và cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; ủy viên ban thường vụ cấp ủy các đảng bộ trực thuộc; các đồng chí bí thư, phó bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp huyện. 

Việc đánh giá cán bộ trước khi xây dựng, bổ sung quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; từng bước khắc phục bệnh thành tích trong đánh giá cán bộ, góp phần nâng cao chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, quá trình triển khai đảm bảo đúng nội dung, quy trình, thủ tục.

Hằng năm và khi kết thúc nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác đánh giá cán bộ; ban hành kế hoạch của tỉnh, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành hướng dẫn việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền, nội dung đánh giá cán bộ, phân loại cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn chức danh của bộ, ngành Trung ương và của tỉnh bảo đảm dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo về công tác cán bộ, đồng thời phát huy vai trò các tổ chức trong hệ thống chính trị. Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử được chuẩn bị kỹ lưỡng trước các kỳ đại hội và bầu cử HĐND các cấp nên số người trúng cử có tỷ lệ số phiếu khá cao. Giai đoạn 2010 - 2017, đã bổ nhiệm 151 lượt người diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 1.483 lượt người thuộc lãnh đạo cấp phòng và tương đương./.

Thái Sơn

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TG)-Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.