Can Lộc, Hà Tĩnh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Trong thời gian 1,5 ngày, trong đó 01 ngày đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được tiếp thu các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã triển khai Kết luận 55-KL/TU, ngày 14/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới”; kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6.

Trên cơ sở nội dung các nghị quyết, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu ra những khó khăn, thuận lợi, đề xuất một số giải pháp nhằm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn. BTV Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, đặc điểm tình hình của đơn vị mình, xây dựng đề án, chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết một cách sát thực, đảm bảo khoa học.

Theo kế hoạch, việc học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ được hoàn thành trong tháng 01/2018, lớp quán triệt cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở hoàn thành trong quý I/2018./.

Hoàng Long

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

Năm 2017 đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước. Đây là năm mà những quyết sách từ Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo sự hưng phấn, lan tỏa trong lòng dân. Và trong quá trình đó, báo chí đã đóng góp một phần quan trọng.